Chávez wil meer bevoegdheden

Hugo Chávez, president van Venezuela, wil van het parlement speciale bevoegdheden zodat hij snelle economische hervormingen kan doorvoeren. Daarbij zou instemming van het parlement niet meer nodig zijn. Volgens Chávez is het parlement te druk met veranderingen in de constitutie om zich nog bezig houden met bijvoorbeeld zijn ambitieuze plannen voor herverdeling van land. Chávez heeft zich ten doel gesteld het land in Venezuela evenwichtiger te verdelen.