Chauffeurs dreigen met boycot vracht

De kleine transportbedrijven in Nederland dreigen hun opdrachtgevers met een boycot, als deze weigeren om meer te betalen voor de vracht. De zogeheten `eigen rijders' willen de duurdere brandstof vergoed krijgen.

Dit heeft voorzitter De Waardt van de Verenigde Eigen Rijders Nederland (VERN) vanmorgen bevestigd. Uit een enquête van de VERN onder 800 transportbedrijven blijkt volgens De Waardt dat minder dan de helft van de opdrachtgevers bereid is om te betalen voor de duurdere diesel. De reden voor deze weigering is de compensatie die de overheid de vrachtrijders biedt voor gestegen brandstofprijzen. ,,Tot nu zeiden veel opdrachtgevers `jij rijdt voor deze prijs en anders zijn er tien anderen'. Maar die tien anderen zijn er nu niet meer, want er is gebrek aan capaciteit'', licht De Waardt toe. Volgens hem zijn dit jaar al 40.000 vrachten geweigerd, omdat er geen vrachtwagens beschikbaar waren. ,,Als een opdrachtgever nu niet méér wil betalen, dan wordt de vracht gewoon niet gereden.''

De VERN wil opdrachtgevers gaan bedelen met een keurmerk, dat aangeeft in hoeverre de verladers bereid zijn de vrachtrijders tegemoet te komen. ,,De opdrachtgever die de brandstofprijs wil doorberekenen en dat ook binnen vier weken doet, krijgt een A-keurmerk. De opdrachtgever die niet of nauwelijks de prijs wil verhogen en ook nog eens tien weken wacht, krijgt een C-keurmerk. En een B-keurmerk zit daar tussenin'', verklaart De Waardt.

De opdrachtgevers reageren volgens De Waardt in toenemende mate positief op de eisen van de VERN. ,,Een opdrachtgever wil niet in zijn eentje de prijs verhogen, omdat dit een nadeel geeft ten opzichte van zijn concurrenten. Met zijn allen willen ze het wel'', zegt De Waart. ,,Een cent op een pakje boter of een gulden extra per vervoerde computer doet de consument nauwelijks pijn en geeft ons een uitstekende vrachtprijs.''

De vrachtwagenbedrijven krijgen van de Nederlandse overheid al een compensatie van 300 miljoen gulden dit jaar en daarna 445 miljoen gulden per jaar. De vraag is of de transporteurs met een prijsverhoging niet twee keer vangen. De Waardt bestrijdt dit: ,,Als we de korting meteen doorgeven aan de klant, krijgen we nooit een gezonde sector. We moet juist wat meer vlees op de botten krijgen.''

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat ziet ook geen problemen. ,,Het is juist de bedoeling dat de transportsector structureel gezonder wordt en de hogere prijs gaat doorbereken. Die 300 miljoen is een tijdelijke regeling en een compensatie voor geleden schade'', zegt een woordvoerder van het ministerie. En die 445 miljoen gulden korting op de accijns op de zwavelarme diesel? ,,Dat is geen compensatie, maar een milieumaatregel.''

Volgens De Waardt betalen opdrachtgevers nu ongeveer 1,60 gulden per kilometer. De prijs van de diesel is met ongeveer 50 cent gestegen. ,,Als de vrachtprijs met vijf procent wordt verhoogd voor de brandstof komt dat neer op 8 cent per kilometer. Dan krijg je nog een kwartje niet vergoed.''