`Chaos door nieuw belastingstelsel'

Duizenden Nederlanders lopen volgend jaar 3.000 gulden mis als gevolg van het nieuwe belastingstelsel. Dat stelt stichting de Ombudsman in Hilversum. Volgens de stichting is de administratie van persoonsgegevens zo gebrekkig, dat het de Belastingdienst nooit lukt om alle rechthebbenden te bereiken. In het nieuwe belastingstelsel 2001 vervalt de regeling dat werkenden de belastingvrije voet van hun partner kunnen opvoeren. Die partners moeten in de meeste gevallen nu zelf die 3.000 gulden claimen. Dat betekent in de praktijk dat mensen drie mille rechtstreeks van de belasting kunnen terugkrijgen, ook al hebben ze in dat jaar niet of nauwelijks gewerkt. ,,Maar als mensen niet of nooit hebben gewerkt, zijn ze meestal ook niet bekend bij de Belastingdienst'', stelt een woordvoerder de stichting de Ombudsman. ,,Waar wij ons zorgen over maken, is dat het de Belastingdienst niet lukt om iedereen te bereiken.''