CDA'er wil fusie twee provincies

Eerste-Kamerlid R. van der Linden (CDA) vindt dat Limburg en Brabant moeten worden samengevoegd. Tijdens een bijeenkomst van Limburgse werkgevers gisterenmiddag in Roermond bepleitte hij een provinciale herindeling om te komen tot één provincie Zuid-Nederland. ,,Alleen op die manier krijgen we spits dat in Den Haag ook eens naar de problemen ten zuiden van de grote rivieren wordt gekeken.'' De senator maakte zich net als de overige aanwezigen vooral boos over het feit dat de 2,4 miljard, die het kabinet extra wil uittrekken voor de infrastructuur, volledig naar de Randstad gaat, terwijl Limburg kampt met een sterke toename van het verkeer.