Betere toegang armste landen tot EU-markt bepleit

De Europese Commissie wil alle importbeperkingen voor producten uit de 48 armste ontwikkelingslanden wegnemen. ,,We willen alles liberaliseren uitgezonderd de wapenhandel'', zei Eurcommissaris Pascal Lamy (Handel) gisteren. Hij sprak de hoop uit dat de vijftien lidstaten van de Europese Unie en het Europees Parlement snel met het voorstel zullen instemmen.

Het voorstel betekent dat alle importquota's en importheffingen voor producten uit de armste landen in één keer worden afgeschaft. Voor de `gevoelige' producten bananen, rijst en suiker moet dat volgens Eurocommissaris Lamy stapsgewijs gebeuren in een periode van drie jaar. Hij nodigde de VS, Japan en Canada uit een zelfde stap te zetten als de EU.

In 1998 importeerde de Europese Unie voor 8,7 miljard euro aan goederen uit de armste landen, wat 56 procent is van hun totale export. De Amerikaanse import uit deze landen beliep 5,6 miljard euro, die van Japan 942 miljoen euro en die van Canada 244 miljoen euro. Eerder dit jaar tekende de Amerikaanse president Clinton een wet die meer dan zeventig landen in Afrika en het Caribisch gebied grotere maar geen volledig vrije toegang tot de VS geeft voor hun export.

Eerder dit jaar sloot de EU een nieuw verdrag met de ACP-landen (voornamelijk ex-kolonies) waarbij ,,praktisch alle goederen'' van quota en tarieven werden vrijgesteld. Onder deze groep zitten 39 van de 48 armste landen. Het nieuwe voorstel betekent dat 10 procent van de goederen van de armste landen die nog niet vrij naar de EU kon worden geëxporteerd van het nieuwe regime gaat profiteren.

Critici hebben steeds gepleit voor meer samenhang tussen handelsbeleid en ontwikkelingssamenwerking. Zo hekelde de Nederlandse minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) onlangs nog de schadelijke effecten voor de arme landen van het Europese protectionisme in de landbouw. Eurocommissaris Lamy onderstreepte gisteren dat volledige liberalisering van de import van goederen uit de armste landen niet voldoende is. De EU kwam vorig jaar in december tijdens de bijeenkomst van de WTO in Seattle al met een voorstel de import uit de armste landen geheel van quota vrij te stellen.