Beroepsmilitairen betogen in Den Haag

Zo'n duizend beroepsmilitairen hebben vanmorgen in Den Haag betoogd tegen een mogelijke verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden. Ofschoon de vakbonden in juni een akkoord sloten met Defensie over een nieuwe CAO, wordt het resultaat bij nader inzien verworpen. Het steekt de militairen, vooral onderofficieren, het meest dat de ontslagleeftijd is verhoogd van 55 naar 58 jaar. Vanavond praten de bonden opnieuw met de leiding van het departement. Op de foto `marcheren' de demonstranten op het Plein langs de zetel van het ministerie. (Foto Roel Rozenburg)

REPORTAGE: pagina 2