Benoeming burgemeester

De Amsterdamse gemeenteraad wil de Commissaris van de Koningin niet onder druk zetten om bij de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester meer openheid te betrachten. Een motie van de Amsterdamse gemeenteraadsfractie van GroenLinks om het advies van de vertrouwenscommissie in het openbaar aan de raad voor te leggen, haalde het gisteren niet. Alleen de leden van GroenLinks, D66, SP en Amsterdam Anders/De Groenen stemden voor. Het college had de motie ontraden, de Commissaris van de Koningin had al gezegd dat hij volgens de huidige wet niet aan de wens van openbaarheid kan voldoen.