Als we maar klein blijven

Studentenverenigingen zijn er in alle soorten en maten. De culturele vereniging Particolarte organiseert musicals, songfestivals en museumbezoek.

SCHOLIEREN WORDEN overvallen door de vele studierichtingen die de studentensteden bieden. Als de keuze uiteindelijk gemaakt is en het studeren gaat beginnen, volgt ook nog eens het grote aanbod studentenverenigingen waarvan de student lid kan worden.

Traditioneel, studie- of geloofsgebonden of juist een algemene club. Keuze te over. Sommige studentenverenigingen mikken vooral op eerstejaars studenten, andere komen op een later tijdstip van de studie in beeld. Ook zijn er grote verschillen in de wijze waarop nieuwe leden kunnen toetreden. Terwijl de corpora nog steeds een uitgebreide introductietijd hanteren, nemen bijvoorbeeld faculteitsverenigingen iedere belangstellende meteen op.

Overeenkomst tussen alle studentenverenigingen is het teruglopende ledenaantal. Daarvoor zijn grofweg twee verklaringen: studenten zoeken de gezelligheid meer buiten de studentenwereld en de druk om snel af te studeren is de laatste jaren aanmerkelijk toegenomen.

Een vereniging die het ledenaantal zag dalen en daarom besloot ook andere dan alleen kunstgeschiedenisstudenten toe te laten, is Amsterdamse Studenten Kunstvereniging ASKV Particolarte. Deze kleine vereniging, met zo'n 150 leden, bestaat elf jaar en zetelt in een prachtig herenhuis aan de Prinsengracht. Ieder jaar wordt er in september een korte introductietijd georganiseerd voor nieuwkomers, die wordt afgesloten met een weekend voor alle leden van de vereniging. Gewoonlijk zien de leden elkaar op de wekelijkse borrel waar de tap tot diep in de nacht open blijft.

Particolarte is ontstaan uit de studievereniging van de faculteit kunstgeschiedenis. Nu zijn er echter voornamelijk geneeskunde- en rechtenstudenten lid. Wat de vereniging onderscheidt van andere studentenverenigingen is het afwisselende culturele programma dat het hele jaar georganiseerd wordt.

Hui Han Lie (21 jaar, student rechten) is een jaar lang voorzitter geweest van het verenigingsbestuur. ,,Er is van alles mogelijk binnen onze vereniging, op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met een grote musical die door de leden zelf geschreven is en binnenkort wordt uitgevoerd.'' Maar ook organiseert het bestuur workshops en lezingen over culturele onderwerpen en worden de studenten uitgenodigd zichzelf uit te leven op de Open Podium-avonden waar alles mogelijk is, van goocheltruc tot serenade.

Dat de leden zelf niet eens allemaal `into the world of arts' zijn, bewijst Wil Eikelboom (24 jaar, student rechten) ,,Ik ben hier met een vriend naar toe gekomen, omdat hij vertelde dat de borrels zo gezellig waren. Het culturele aspect zei mij in het begin weinig, maar nu doe ik af en toe mee aan het cabaret. Dat zou ik hiervoor echt nooit gedurfd hebben, maar je wordt door het enthousiasme van anderen meegesleurd om mee te gaan doen.''

Naast Open Podium-avonden, zijn er jaarlijks terugkerende activiteiten voor de leden zelf. Het Improvisatiefestival en het Songfestival zijn ieder jaar een groot succes. Ook zitten de studenten van Particolarte regelmatig in de stoelen van de Stadschouwburg of het Muziektheater voor voorstellingen van professionals.

Naast de culturele inspanningen, vinden leden het interessant om bestuurlijke ervaring op te doen. Student geneeskunde Anne-Mirjam Osnabrugge (22) zat al in verschillende commissies. ,,Het is gewoon erg leuk om een introductietijd in elkaar te zetten en alle programma-onderdelen te verzinnen. Dat je leert te plannen en met alles en iedereen rekening te houden, dat geeft echt een kick.''

De vereniging wil nu eigenlijk niet meer groeien omdat er anders wellicht subgroepen ontstaan. De kleinschaligheid wordt in ere gehouden. Nu kunnen ze bijvoorbeeld nog met z'n allen naar de Wereldtentoonstelling en dat is, zo zeggen ze overtuigend, juist de charme van Particolarte.

ASKV Particolarte, Prinsengracht 181, Amsterdam en www.particolarte.nl