Algemene beschouwingen onderbroken voor Olympisch zwemmen