Alcohol in het verkeer 2

Prof.dr. Uges voldoet met zijn artikel `Verlagen van limiet alcohol is onzinnig' aan het vaste patroon van bezwaar maken tegen en onderuit halen van een nieuwe verkeersmaatregel. Ditmaal betreft het de aankondiging van minister Netelenbos dat zij samen met haar collega van Justitie probeert de wettelijke alcoholgrens te verlagen van 0,5 naar 0,2 promille.

De nieuwe alcohollimiet kent volgens prof.dr. Uges alleen maar nadelen: de politie kan het opsporen niet aan en justitie krijgt te maken met een groot aantal langdurige strafzaken, terwijl echt dronken fietsers veel vaker op de weg zijn te vinden dan echt dronken automobilisten. Een wijze minister zou haar tijd en geld voor het handhaven van een lagere alcohollimiet beter kunnen steken in de achterblijvende aanpak van drugs in het verkeer.

Hij heeft gelijk als het gaat om de handhaving van een lagere alcoholgrens. Bij gelijkblijvende handhaving door de politie daalt de pakkans en ontspringen gevaarlijke zware drinkers achter het stuur vaker de dans. Dat mag niet gebeuren. De invoering van de 0,2 promillagegrens, waardoor in één keer sprake is van ruim dubbel zoveel overtreders, moet worden gekoppeld aan extra handhaving, een grotere pakkans en een meer efficiënte organisatie. Een papieren tijger sorteert nu eenmaal geen effect.

Uges heeft ook gelijk dat in Nederland veel meer werk moet worden gemaakt van de aanpak van drugs (en medicijnen) in het verkeer, mede gezien de op dit terrein met het buitenland (België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Zweden) opgelopen achterstand.

Hij heeft echter geen gelijk als hij een verlaging van de alcohollimiet verwerpt en met struisvogelpolitiek vergelijkt.

Een nieuwe alcohollimiet van 0,2 promille biedt de bestuurder namelijk meer helderheid, geeft hem beter houvast en zorgt in zijn omgeving voor een grotere sociale controle.