VS effent weg voor China in WTO

De Amerikaanse Senaat is met onverwachts ruime meerderheid akkoord gegaan met een wetsontwerp om de handelsrelaties met China te normaliseren. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor toetreding van China tot de wereldhandelsorganisatie WTO. De Senaat ging akkoord met 83 stemmen voor en 15 tegen. In mei had het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden het voorstel al met 237 tegen 197 stemmen goedgekeurd.

Peking heeft vandaag overwegend positief gereageerd op het besluit. De permanente normalisering van de handelsbetrekkingen (PNTR) met China geeft het land voor het eerst in de geschiedenis onbelemmerd toegang tot de Amerikaanse markt.

,,We hopen dat PNTR een nieuw begin zal betekenen voor de economische samenwerking tussen beide landen'', aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Maar de beslissing van de Senaat om naast de verlening van PNTR een commissie op te richten die toezicht moet houden op het Chinese mensenrechtenbeleid, is door China afgedaan als ,,schadelijk''. Volgens Hu Chusheng, woordvoerder van het ministerie voor Buitenlandse Handel, bevat de nieuwe wet ,,passages die met handel niets van doen hebben''.

Het ministerie van Buitenlandse Handel is verder van mening dat de instelling van de mensenrechtencommissie een poging is tot ,,inmenging in China's binnenlandse aangelegenheden'' en ,,uitsluitend bedoeld om China's belangen schade te berokkenen''.

China heeft jaren geijverd voor de opheffing van de jaarlijkse herziening van de handelsstatus die het land met Amerika heeft, met name omdat het een pijnlijke herinnering is aan de sancties die de Verenigde Staten China hebben opgelegd nadat Peking in het voorjaar van 1989 het vreedzame protest tegen het communistische bewind met geweld had neergeslagen. Met de instelling van een commissie voor de rechten van de mens, die overigens maar weinig voelbare invloed zal hebben, is de koppeling tussen handel en mensenrechten nog altijd niet volledig ongedaan gemaakt.

In de Verenigde Staten is de stemuitslag van de Senaat, die is voorafgegaan aan een positieve stemming in het Huis van Afgevaardigden in mei, omschreven als de belangrijkste beslissing die de VS hebben gemaakt in de betrekkingen met China. ,,We zullen merken dat Amerika meer invloed heeft in China met een uitgestrekte hand dan met een gebalde vuist'', aldus Clinton na het nieuws van gisteren. De verlening van PNTR maakt de weg vrij voor China om toe te treden tot de wereldhandelsorganisatie (WTO). China had daarover tijdens baanbrekende bilaterale onderhandelingen in november afspraken met de VS gemaakt. Toetreding tot de WTO is een wens die China al 14 jaar koestert. Zonder de verlening van PNTR zouden die afspraken echter niet van kracht zijn geworden.

In de Verenigde Staten wordt veel verwacht van de toetreding van China tot de WTO. Volgens afspraken die gelden voor alle WTO-lidstaten, krijgen de Verenigde Staten een veel grotere toegang tot de Chinese markt.