VN: Achterstelling vrouwen schadelijk

De achterstelling van vrouwen ten opzichte van mannen levert wereldwijd sociale en economische schade op voor zowel landen als individuen. Om mensenrechten en maatschappelijke ontwikkelingen te verbeteren is bestrijding van `gender'-discriminatie dringend noodzakelijk. Op dit moment is daarvoor te weinig geld beschikbaar.

Dat stelt het Wereld Bevolkingsrapport 2000 van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA), waarvan de Nederlandse versie vanochtend is overhandigd aan staatssecretaris Verstand van Emancipatiezaken. Volgens het rapport zijn de afgelopen jaren veel veranderingen in gang gezet, maar zijn discriminatie en geweld tegen vrouwen in veel culturen diep verankerd. Daardoor wordt vrouwen de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg ontzegd en worden wettelijke rechten niet beschermd. Een belangrijke reden daarvoor is volgens de UNFPA dat kinderen tijdens de opvoeding nog steeds stereotype mannen- en vrouwenrollen leren.

Zeker één op de drie vrouwen wordt geslagen, gedwongen tot seks, of mishandeld, vaak door een bekende. Uit onderzoek in de Filipijnen blijkt dat geweld binnen het gezin het minst voorkwam als man en vrouw met elkaar praatten en beiden de verantwoordelijkheid droegen over beslissingen. Het gedrag van mannen is te veranderen, zo blijkt uit projecten in Mali, Nicaragua en India, als zij daar nadrukkelijk zelf bij betrokken worden. Volgens de UNFPA worden 52,4 miljoen vrouwen verwaarloosd door een tekort aan medische zorg. Zo is bij de helft van de 38 miljoen bevallingen in armere landen geen professionele hulpverlener aanwezig. Elk jaar sterven daardoor circa een half miljoen vrouwen. Ook abortussen worden in twee van de vijf gevallen in onveilige omstandigheden uitgevoerd.

Jaarlijks sterven daarbij volgens de UNFPA 78.000 vrouwen