Protestacties kunstenbonden krijgen vervolg

Tijdens overleg in Amsterdam is vanochtend besloten dat de acties van de kunstwereld tegen de Cultuurnota, die afgelopen maandag begonnen met een blokkade op de snelweg bij Amsterdam, zullen worden voortgezet. Lucia van Westerlaak van FNV Kiem, een van de vijf organisaties die de acties coördineren: ,,Onze inzet is 150 miljoen gulden erbij voor de kunsten, en tot aan het Kamerdebat over de Cultuurnota half november zullen we de acties opvoeren om dat doel te bereiken.''

Als mogelijke acties noemt Van Westerlaak manifestaties, prikacties en uiteindelijk stakingen van toneelgezelschappen en orkesten. Het verzet is zowel gericht tegen de adviezen van de Raad voor Cultuur als tegen de Cultuurnota van staatssecretaris Van der Ploeg. Men verwijt Van der Ploeg dat een te gering deel van het extra geld voor cultuur ten goede komt aan de instellingen. Knelpunten als de achterstand op het gebied van arbeidsvoorwaarden worden volgens de actievoerders door de Cultuurnota niet opgelost. De vijf betrokken organisaties zijn FNV Kiem, Kunsten `92, Federatie van Kunstenaarsverenigingen, Vereniging van Werkgevers in de Kunsten en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond. De bijeenkomst van vandaag moet leiden tot een manifest, volgende week donderdag volgt een persconferentie over het verdere verloop van de acties.

Het Theater Instituut Nederland (TIN) maakt bezwaar tegen de Cultuurnota bij het ministerie van OCenW. Op dit moment is een advocaat bezig het bezwaarschrift op te stellen dat naar de klachtencommissie van het ministerie gaat. Het TIN zou volgens de huidige plannen vijf miljoen gulden krijgen tegen de 7,4 miljoen die was aangevraagd. Het Theater Instituut krijgt op dit moment 6,9 miljoen. ,,Wij vinden deze korting van 2,4 miljoen onacceptabel en zullen het beleidsplan niet aanpassen'', aldus directeur Dragan Klaic.

Muziektheatergezelschap Orkater uit Amsterdam overweegt juridische stappen tegen het ministerie van OCenW. Volgens woordvoerder Marc van Warmerdam bekijkt een advocaat de mogelijkheden voor een juridische procedure, nadat Orkater reeds gisteren een beschikking ontving van OCenW. Van Warmerdam: ,,Die beschikking komt veel te vroeg, die zou pas na het Kamerdebat moeten komen. Op deze manier wordt de Kamer gepasseerd.''

Staatssecretaris Van der Ploeg reserveert in zijn gisteren verschenen Cultuurnota 1 miljoen gulden per jaar voor Orkater, en verwijst voor aanvullende subsidie (tot nu toe bedroeg de subsidie 2,3 miljoen gulden, gevraagd was drie miljoen) naar de gemeente Amsterdam. Ten onrechte, zegt de gemeente. Volgens een woordvoerder van wethouder Bruines (Cultuur) is ,,Orkater zijdelings aan de orde geweest in overleg met het ministerie, maar is er niets afgesproken over het verdelen van de subsidie''. Orkater had geen aanvraag ingediend bij de gemeente, en volgens de woordvoerder is het vrijwel uitgesloten dat er alsnog geld wordt vrijgemaakt.

Toneelgroep De Appel uit Den Haag kan wel rekenen op gemeentelijke ondersteuning, nu de rijkssubsidie wordt stopgezet. Volgens een woordvoerder van wethouder Engering (Cultuur) is de ,,inzet van de gemeente om De Appel voor Den Haag te behouden''. Het voorstel van de wethouder om de gemeentelijke subsidie te verhogen tot drie miljoen gulden wordt op 19 oktober in de Haagse gemeenteraad besproken.

Het Nijmeegse jeugdtheatergezelschap Teneeter blijft ondanks het stopzetten van de rijkssubsidie bestaan. De gemeente laat weten dat Teneeter de komende twee jaar kan rekenen op twee ton subsidie van Nijmegen en anderhalve ton van de provincie Gelderland.