Nieuwbouw Stedelijk uitgesteld

De nieuwbouw van het Stedelijk Museum gaat voorlopig niet door. Dat heeft het Amsterdamse college van Burgemeester en Wethouders gisteren besloten bij de besprekingen over de begroting 2001.

Afgelopen zomer had de gemeenteraad de nieuwbouwplannen goedgekeurd en er 55 miljoen gulden voor gereserveerd. Een deel van dat geld (17 miljoen gulden) wordt nu ingezet om een vlakke vloer in de Stadsschouwburg te realiseren.

Het huidige college van B en W wil de definitieve besluitvorming over de nieuwbouwplannen van het museum overlaten aan een nieuw college na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002. Volgens wethouder Bruines (Cultuur) hebben ,,nieuwe inzichten'' geleid tot het bevriezen van de nieuwbouwplannen. Pas na het besluit van de gemeenteraad is volgens haar duidelijk geworden dat het museum tijdens de nieuwbouw gesloten moest worden. Ook is er nog een flinke renovatie van de oudbouw nodig, waarvoor het museum eveneens moet sluiten. De plannen en de financiering voor de renovatie van de oudbouw zijn nog niet rond. Volgens Bruines is het daarom ,,verstandig om de nieuwbouw en de renovatie in één keer goed te doen''. Bovendien moet er ook – liefst voor de verbouwing – een oplossing komen voor een nieuw depot voor het Stedelijk Museum.

De directie van het Stedelijk Museum heeft in een persverklaring laten weten ,,verheugd'' te zijn over het collegebesluit. ,,Het besluit de verschillende fasen van de uitbreiding (nieuwbouw, renovatie van de oudbouw en de bouw van een depot) in elkaar te schuiven en als een samenhangend plan te beschouwen, betekent dat het Stedelijk Museum zijn ambities en doelstellingen maximaal zal kunnen realiseren. De planontwikkeling met architect Alvaro Siza gaat gewoon door.''

De Amsterdamse Kunstraad uitte onlangs forse kritiek op het Stedelijk Museum. Volgens de Raad heeft het Stedelijk het toonaangevend karakter op het gebied van tentoonstellingen al lang verloren. De trage besluitvorming over de toekomst van het Stedelijk zou hier mede de oorzaak van zijn.