`Nieuw' Rijksmuseum open in 2006

Het Rijksmuseum gaat drie jaar dicht om een enorme restauratie en modernisering te ondergaan. De facelift is mogelijk dankzij de 445 miljoen gulden die het museum gisteren kreeg toebedeeld.

Met de 445 miljoen gulden die het Rijksmuseum in Amsterdam gisteren kreeg van de staatssecretaris voor Cultuur moet het 115 jaar oude gebouw, ontworpen voor ongeveer 100.000 bezoekers per jaar, worden gerestaureerd en gemoderniseerd. Op zo'n manier, dat er jaarlijks 2,5 miljoen bezoekers terechtkunnen. Dat heeft de hoofddirecteur van Rijksmuseum, Ronald de Leeuw, in een toelichting op de plannen laten weten.

De Leeuw toonde zich opgetogen over het feit dat het kabinet voor `het meest ambitieuze plan' had gekozen om het Rijksmuseum, dat nu jaarlijks een miljoen bezoekers trekt, op te knappen. Vorig jaar kreeg het museum, als voorschot op dit project, al 100 miljoen gulden van het Rijk.

,,We willen de helderheid van het oorspronkelijk plan van architect Cuypers terugbrengen. Het gebouw is nu dichtgeslibd'', aldus De Leeuw. ,,Maar we willen niet alleen maar terug naar Cuypers. Er moeten ook duidelijk zichtbare, nieuwe aanpassingen komen.'' Die toevoegingen aan het museum moeten de `toegankelijkheid' en `eigentijdsheid' benadrukken – ,,zoals de glazen piramide van Pei bij het Louvre-museum in Parijs, maar dan anders''. In overleg met de twee Rijksbouwmeesters worden twee architecten gezocht. Dit najaar wordt een lijst met vijf architecten bekendgemaakt, waaruit de definitieve keuze gemaakt wordt.

Het Nieuwe Rijksmuseum krijgt een nieuwe, ruimere `feestelijke entree'. Ook moet er een nieuw restaurant komen in de onderdoorgang, dat uitkijkt op het al vernieuwde Museumplein. De dichtgebouwde binnenhoven van het museum moeten worden heropend. De kantoren en depots verhuizen naar een locatie buiten het museumgebouw.

Over de plannen van de architecten, de vernieuwde inrichting – ,,waarbij kunst en geschiedenis als een geheel worden gepresenteerd'', aldus De Leeuw – en de positie van het Rijksmuseum als `boegbeeld' van de nationale cultuur, wil de staatssecretaris een `maatschappelijk debat' in gang zetten. Schrijvers en filmers worden uitgenodigd hun visie op het vernieuwde Rijksmuseum te geven. Schrijver Adriaan van Dis gaat het debat leiden. Hoe dat debat vorm gaat krijgen, wordt nog nader bepaald, aldus De Leeuw en Van der Ploeg. Tijdens de verbouwing en renovatie zal de Zuidvleugel open blijven, ingericht als `mini-Rijksmuseum', met onder meer de Nachtwacht en de schilderijen van Vermeer. Delen van de collectie zullen elders getoond worden.

In 2003 moet met de verbouwing begonnen worden. Het hoofdgebouw gaat dan dicht. In 2006 moet het Nieuwe Rijksmuseum gereed zijn. Het ministerie van OCenW is hoofdbekostiger van de vernieuwing. De structurele rijksbijdrage zal van jaarlijks 4 miljoen in 2001 geleidelijk stijgen tot 18 miljoen gulden in 2007. Ook het Rijksmuseum zelf en het ministerie van VROM dragen een deel bij in de investeringskosten.