Niet genoeg soldaten voor Sierra Leone

Secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties kan niet voldoende troepen op de been brengen voor een uitbreiding van de vredesmacht in het West-Afrikaanse Sierra Leone.

De Veiligheidsraad van de VN stelt een stemming over de uitbreiding van die troepenmacht daarom uit voor onbepaalde tijd. Aanvankelijk zou de Veiligheidsraad vanavond beslissen over het Britse voorstel om de VN-missie in Sierra Leone te vergroten van 13.000 tot 20.500 man.

Secretaris-generaal Annan had de Veiligheidsraad laten weten dat een stemming over de uitbreiding geen zin heeft zolang een besluit toch niet uitgevoerd kan worden. Daarmee volgde hij een van de aanbevelingen in een recent rapport over vredeshandhaving. Volgens dat rapport moet de Veiligheidsraad zich van beslissingen over vredesoperaties onthouden zolang niet vaststaat dat voldoende mankracht en materieel beschikbaar zijn.

Grootste probleem voor Annan is om westerse mogendheden bereid te vinden mee te doen aan de missie in Sierra Leone. De Nederlandse VN-ambassadeur Peter van Walsum drong er eerder bij Den Haag op aan het voorbeeld te geven. Maar de Nederlandse regering wees die suggestie van de hand, al overweegt ze wel om troepen bij te dragen voor een vredesmissie op de grens tussen Eritrea en Ethiopië.

De vredesmacht in Sierra Leone kwam vier maanden geleden in grote problemen toen de rebellen van het Verenigd Revolutionair Front 500 VN-militairen in gijzeling namen. Een onderzoek naar die crisis resulteerde in een aantal vernietigende conclusies over de VN. Volgens het onderzoek was het grootste deel van de VN-troepen slecht getraind, slecht bewapend en onvoldoende bereid om geweld te gebruiken. Het onderzoek constateerde ook ,,een gebrek aan samenhang binnen de missie'' en ,,meningsverschillen binnen de leiding''. Volgens Annan waren die tekortkomingen vooral veroorzaakt door de snelle groei van de missie: van 6.000 man in oktober vorig jaar tot de huidige sterkte van 13.000 man. Daarmee is de VN-missie in Sierra Leone de grootste vredesoperatie van het moment.

De vredesmacht van de VN moet toezien op naleving van een vredesakkoord dat regering en rebellen ruim een jaar geleden sloten. Sindsdien hebben de rebellen het akkoord herhaaldelijk geschonden, maar het doel van de missie blijft volgens de VN overeind.