Limburgs korps weigert te bezuinigen

De korpsleiding van de politieregio Limburg-Zuid weigert de uitvoering van het kabinetsplan om de politiesterkte in deze regio met 21 procent in te krimpen.

Het verlies van 400 van de 1850 arbeidsplaatsen tast ,,op een onverantwoorde wijze de leefbaarheid in het gebied aan en brengt de veiligheid in gevaar'', aldus de leiding gisteren tijdens een persconferentie.

Korpschef H. Mostert weigert resoluut: ,,Ik ga deze tent die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd niet afbreken.'' Burgemeester Ph. Houben van Maastricht, korpsbeheerder, zegt ,,geen verantwoordelijkheid'' voor de reorganisatie te zullen nemen. ,,Deze reorganisatie zal ik niet meemaken'', aldus Houben. Beiden wilden niet ingaan op de mogelijke consequenties van hun standpunt als een meerderheid van de Tweede Kamer op 2 november toch akkoord gaat met de kabinetsplannen.

Het reorganisatieplan is van minister De Vries (Binnenlandse Zaken). In zijn Sterktecirculaire 2000 komt hij tot nieuwe verdeelsleutels voor de berekenen van de sterkte voor de politieregio's. Vrijwel alle regio's krijgen er agenten bij. De mankracht wordt vooral ingeleverd in Zuid-Limburg. ,,In het nieuwe plan is er maar één krimpregio, en dat zijn wij'', aldus Houben. Als het plan wordt uitgevoerd daalt in 2004 de korpssterkte tot onder het niveau van 1993.

De teruggang van de politiesterkte in Zuid-Limburg komt doordat het nieuwe bekostigingsstelsel nadrukkelijker dan eerst kijkt naar het aantal niet-westerse allochtonen in elke regio. In Zuid-Limburg komen die relatief weinig voor.

Houben: ,,Terwijl wij in deze grensregio wel met bijzondere problemen kampt, zoals grensoverschrijdende drugsoverlast.''

Volgens de korpsleiding zou uitvoering van het plan betekenen dat alle politiebureaus in de regio, op vier na, na vijf uur 's middags dicht moeten. Zeker een kwart van alle aangiften van misdrijven zou niet meer verwerkt kunnen worden. Ook het Regionaal College Politie Limburg-Zuid, waarin de burgemeesters uit de regio zitten, zegt voor deze gevolgen ,,geen verantwoordelijkheid'' te willen dragen. De Maastrichtse hoofdofficier J. van Eck spreekt over een ,,niet-acceptabele operatie'', de politiebonden noemen de inkrimping ,,onaanvaardbaar''. De Raad van Hoofdcommissarissen liet eerder minister De Vries al weten dat er aanvullende financiering nodig is om de gevolgen voor Zuid-Limburg te verzachten. Tot nu toe weigert De Vries het plan te herzien. ,,In een tijd waarin het goud in de plooi van onze jassen zit, moet dat geld gevonden kunnen worden.''