Kamer ontevreden over Cultuurnota

De fracties in de Tweede Kamer zijn ontevreden over de Cultuurnota van staatssecretaris Van der Ploeg. VVD-woordvoerder Atzo Nicolaï gaat alle adviezen van de Raad voor Cultuur ,,waarmee iets zou kunnen zijn'' persoonlijk navlooien. Nicolaï hoort teveel geluiden dat de Raad onzorgvuldig zou zijn geweest. Ook ziet de VVD-er zijn vrees voor versnippering in de kunstwereld werkelijkheid worden.

D66-woordvoerder Boris Dittrich vindt eigenlijk alleen de vormgeving van het Kunstenplan de moeite waard. ,,Wij vinden dat de staatssecretaris veel te weinig heeft binnengehaald voor de kunsten. Er moet minimaal 100 miljoen gulden bij.'' Ook de wijze van beoordelen zint Dittrich niet: ,,Een beoordelingscommissie van zeven mensen moet 750 aanvragen verwerken en dat kan natuurlijk niet'', zegt hij. ,,Bovendien wordt er teveel gekeken naar aspecten als hoeveel allochtonen een bepaald gezelschap bezoeken, terwijl kwaliteit juist voorop moet staan.'' Dittrich wil in de Kamer een nieuwe beoordelingswijze afspreken op basis van buitenlandse ervaringen.

GroenLinks is verontwaardigd. ,,Dit goedkope beleid leidt tot vernietiging van cultureel kapitaal en op termijn ook tot kaalslag en minder publieksbereik'', zegt woordvoerster Femke Halsema. GroenLinks gaat 90 miljoen gulden extra voor de kunsten bepleiten.

Ook het CDA is ontevreden. Van der Ploeg heeft niet de 37 miljoen gulden extra kunnen vinden die de Raad voor Cultuur in zijn advies nodig acht, knort de fractie. Woordvoerster Visser: ,,Dat 168 nieuwe kunstinitiatieven subsidie krijgen, duidt weliswaar op vernieuwing, maar gezien het noodgedwongen afhaken van een aantal óók vernieuwende, succesvolle instellingen is het de vraag of de continuïteit wel gewaarborgd is. Het is onbegrijpelijk dat een gezelschap vier jaar geleden nog een lovend advies kreeg en nu met één pennenstreek van de lijst wordt afgevoerd.'' Visser denkt ook dat de Raad onzorgvuldig was.

PvdA-er Belinfante mist in de nota inzicht in wat lokale overheden bijdragen aan gezelschappen. ,,Pas als we dat weten wordt duidelijk wat een bepaald bedrag voor gevolgen heeft voor een gezelschap. Wat ons betreft moet er op de cultuurbegroting absoluut meer geld bij.'' Belinfante is wel zeer te spreken over de opknapbeurt van het Rijksmuseum.