`Justitie kan Bouterse niet vervolgen'

Nederland heeft geen rechtsmacht om de voormalige Surinaamse legerleider Bouterse te vervolgen voor zijn betrokkenheid bij de `Decembermoorden' uit 1982.

Dat zei Bouterse's raadsman, A. Moszkowicz, dinsdag voor het Amsterdamse gerechtshof.

Het was de eerste keer dat Bouterse zich, via zijn advocaat, formeel in de zaak mengde waaraan het hof gisteren een laatste zittingsdag wijdde. Het proces is aangespannen door een aantal nabestaanden van de slachtoffers. Zij eisen dat het openbaar ministerie Bouterse in Nederland vervolgt. Eerder had het OM dat geweigerd. Bij de Decembermoorden werden vijftien opposanten van het toenmalige bewind standrechtelijk geëxecuteerd.

Het hof oordeelde in maart dat vervolging in Nederland ,,opportuun'' zou zijn, omdat het niet voor de hand lag dat er een rechtsgang in Suriname zelf zou plaatsvinden. Voor de volkenrechtelijke aspecten vroeg het hof advies aan prof. C. Dugard. Die stelde dat de Decembermoorden als misdaad tegen de menselijkheid kunnen worden gezien en in principe in Nederland vervolgd kunnen worden. Deze stelling wordt weersproken in een rapport dat hoogleraar strafrecht prof. G. Strijards op verzoek van de advocaat-generaal heeft opgesteld. In het rapport, dat pas maandag blijkt te zijn verspreid, stelt Strijards dat de rechtsmacht voor Nederland ,,ontoereikend'' is, onder meer omdat het folterverdrag in 1982 nog niet door Nederland was ondertekend. In de rapportage wordt volgens Moszkowicz ,,gehakt gemaakt van de bevindingen van Dugard''. De raadsman stelt dat het advies nu ,,betekenisloos'' is geworden: ,,De uitleg voor de Nederlandse wet doet de boel afketsen. Als het hof deze zaak in Nederland laat vervolgen, is de kans groot dat het OM niet-ontvankelijk wordt verklaard.''

Bouterse's raadsman wijst erop dat er inmiddels onderzoek in Suriname zelf loopt naar de Decembermoorden. Dat zou het argument voor een rechtsgang in Nederland ontkrachten.

De raadsman van de nabestaanden, J. Pen, zegt daar niet van onder de indruk te zijn: ,,Er is geen enkel schriftelijk bewijs dat Suriname op korte termijn de Decembermoorden gaat vervolgen.'' Pen heeft ,,alle hoop op een goede afloop''. Hij is niet bang dat de argumenten uit het rapport-Strijards doorslaggevend zullen zijn om een rechtsgang in Nederland toch geen doorgang te laten vinden: ,,Dat rapport maakt geen deel uit van de stukken. Bovendien heeft Dugard sterke volkenrechtelijke tegenargumenten gegeven.''

Het gerechtshof beraadt zich nu over een definitieve beslissing. Die valt naar verwachting over een aantal weken.