Israel zigzagt in vredesprocesmet Palestijnen

De Israelische premier, Ehud Barak, is gisteren binnen enkele uren teruggekomen op zijn besluit het vredesoverleg met de Palestijnen op te schorten. Als reden voor deze beslissing, die zowel de Palestijnen als de Amerikanen verraste, gaf Barak de verharding van de onderhandelingspositie van de Palestijnse leider Yasser Arafat op in het bijzonder over de kwestie Jeruzalem. Barak legde een Israelisch gehoor uit dat er in feite sedert de mislukte top in Camp David niet meer tussen Israeliërs en Palestijnen wordt onderhandeld.

Maar nauwelijks twee uur later liet Barak weten dat er slechts sprake was van een pauze in de onderhandelingen. Gisteravond om halftien Israelische tijd besloot Barak het vredesoverleg met de Palestijnen te hervatten. De Israelische minister van Justitie, Yossi Beilin, sprak vanochtend van een misverstand. ,,We wilden de onderhandelingen niet staken, gezien het feit dat we geen andere gesprekspartners hebben en zij (de Palestijnen) evenmin.''

De Palestijnse leider Yasser Arafat liet op zijn beurt vandaag Israel weten dat de Palestijnen de onderhandelingen zullen hervatten op voorwaarde dat Israel telefonisch aan zijn onderhandelaars uitlegt waarom Barak gisteren het vredesoverleg eenzijdig opschortte.

Ook informeerde Arafat de Amerikaanse president, Bill Clinton, dat de Palestijnen geen Amerikaans overbruggingsvredesvoorstel zullen aanvaarden dat in strijd is met de resoluties 242 en 338 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Palestijnen vrezen dat het nieuwe Amerikaanse voorstel in het voordeel van Israel zal uitvallen. Palestijnse politici zijn van oordeel dat president Clinton met het oog op de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de pogingen van zijn vrouw Hillary te worden gekozen tot senator in de staat New York, waar de joodse stem zwaar geldt, meer rekening houdt met de Israelische dan Palestijnse belangen.

Ondanks de gisteren opnieuw aan het daglicht gekomen ernstige vertrouwenscrisis tussen Barak en Arafat geeft president Clinton de moed niet om alsnog in zijn snel aflopende ambtstermijn een Israelisch-Palestijnse vrede als een van de successen van zijn presidentschap binnen te halen. Het komende weekeinde zal hij besluiten de partijen naar de VS te ontbieden of opnieuw een onderhandelaar naar het Midden-Oosten te sturen om het nieuwe Amerikaanse vredesvoorstel aan de realiteit te testen.