Hekel aan Duitsers valt mee in Nederland

Nederlanders, en vooral jongeren, denken lang niet zo negatief over Duitsers als vaak wordt gedacht.

Dat blijkt uit onderzoek van de Groningse sociaal-psycholoog Jan Pieter van Oudenhoven, die daarover publiceert in het vandaag verschijnende handboek Nederland en Duitsland, Elkaar Kennen en Begrijpen. Volgens Van Oudenhoven is er een lichte verbetering van de houding van alle Nederlanders ten opzichte van Duitsers ten opzichte van 1994. Als het gaat om de mate van sympathie voor grotere landen als Duitsland, Italië, Amerika en Engeland komt Duitsland in de middenmoot terecht. In 1994 stonden de Duitsers nog onderaan.

Kleine landen als België en Denemarken scoren over het algemeen beter dan grote landen, omdat ze ,,geen bedreiging vormen''. Ook weten ondervraagden vaak niet veel van deze landen, aldus Van Oudenhoven.

Volgens hem is het ,,een fabeltje'' dat jongeren extra negatief zouden zijn. Dat idee komt volgens hem voort uit het Clindendael-rapport van 1993. Uit dat rapport zou blijken dat vooral jongeren hun leeftijdsgenoten in Duitsland als arrogant bestempelen. Van Oudenhovens kritiek op dat rapport is dat het eenzijdig en onvolledig is, omdat alleen jongeren ondervraagd werden. Hun mening kon daardoor niet vergeleken worden met andere bevolkingsgroepen. Ook het tijdstip was volgens hem slecht gekozen: vlak voordat het onderzoek uitgevoerd werd waren aanslagen op Duitse asielzoekerscentra gepleegd, en ook de dreigende Europese overschaduwing van Duitsland wegens de eenwording zat bij de jongeren nog vers in het geheugen. ,,Dat was een beetje stom van Clingendael'', zegt Van Oudenhoven. ,,Het rapport had ontzettend genuanceerd moeten worden.''Jongeren tussen zestien en twintig jaar waarderen Duitsers evenzeer als de gemiddelde Nederlander. Bij de groep tussen twintig en dertig jaar neemt dat idee van sympathie iets af, waarna het weer stijgt. Vooral ouderen van 71 jaar en ouder zien Duitsers van nu als vriendelijk en betrouwbaar. Van Oudenhoven zoekt de oorzaak daarvan in het verleden. ,,Die ouderen hebben de nazi's meegemaakt en denken: die Duitsers van nu zijn zo rot nog niet.''