GroenLinks: nog meer extra's

Voor de problemen in de collectieve sector kan 7,5 miljard gulden extra worden vrijgemaakt zonder dat dit negatieve effecten heeft op de economische groei of de werkgelegenheid. Uitkeringen kunnen omhoog, de armoedeval kan worden aangepakt en er kan worden geïnvesteerd in onderwijs, milieu, veiligheid en internationale samenwerking.

Dit staat in de `tegenbegroting' van oppositiepartij GroenLinks. De partij laat traditiegetrouw haar eigen voorstellen doorrekenen door het Centraal Planbureau. ,,En daaruit blijkt dat ons beleid haalbaar is én tot inkomensnivellering leidt'', aldus financieel specialist Vendrik van de partij.

De extra uitgaven van GroenLinks worden gefinancierd door twee aanpassingen te doen op het beleid van het kabinet. Allereerst gaat GroenLinks uit van een jaarlijkse groei van 2,75 procent, tegen 2,25 procent van het kabinet.

Daarnaast haalt GroenLinks de `weeffout' van Paars-II uit het begrotingsbeleid. In de huidige afspraken gaan stijgingen van de loonkosten in de collectieve sector ten laste van nieuw beleid. Ook wil de partij een gerichte lastenverzwaring voor bedrijven in de vorm van een energieheffing en een hogere accijns op autobrandstof.

De 7,5 miljard gulden die GroenLinks vrij wil maken worden ingezet voor met name onderwijs en zorg: in totaal 1,3 miljard voor gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, jeugdzorg en betere arbeidsvoorwaarden. Voor verlaging van de werkdruk van leraren, huisvesting, onderhoud van schoolgebouwen en onderwijsvouchers voor ouders is 1,4 miljard gereserveerd.

De 7,5 miljard die GroenLinks wil investeren komen bovenop de al gereserveerde 14,8 miljard van het kabinet voor 2001.

In het GroenLinksplan blijft ook nog ruimte voor aflossing van de staatsschuld, zij het 0,1 pocentpunt minder dan in de Miljoenennota staat geschreven.