Groei van economie ondanks armoede

De wereldeconomie groeit dit jaar met 3 procent, ondanks de hoogste olieprijzen in tien jaar. Dit voorspelt de organisatie voor handel- en ontwikkeling van de Verenigde Naties, UNCTAD. Anderzijds constateert de VN, dat een derde deel van de wereldbevolking leeft in extreme armoede.

De UNCTAD zegt, doelend op de gunstige groeicijfers, dat een dergelijk optimistisch scenario is gebaseerd op een `zachte landing' in de Verenigde Staten, een sterkere groei van de Japanse- en Europese handel en een stabilisatie van zowel olieprijzen als rentetarieven. Het ziet er volgens de UNCTAD naar uit dat de Verenigde Staten de sterke groei van vier procent, de afgelopen drie jaar, niet kunnen volhouden. De groei in Europa kan op 3 procent uitkomen, in Japan 2 procent. De verwachting is dat de groei van de Zuid-Aziatische markt op gelijk niveau blijft, terwijl de Zuid-Amerikaanse groei uitkomt op 4 procent.

Ondanks alle euforie roept de handelsconferentie de rijke industrielanden op beter samen te werken met ontwikkelingslanden, met het oog op `financiële levendigheid' en de instabiele handelsprijzen. Volgens de UNCTAD zijn vooral de ontwikkelingslanden uiteindelijk slachtoffer van de hoge olieprijzen. ,,Vergelijkingen suggereren dat het effect van de hoge olieprijzen op de wereldeconomie beperkt zullen blijven. Olie-importerende ontwikkelingslanden zijn het gevoeligst'', stelt UNCTAD in haar jaarlijkse Handels- en Ontwikkelingsrapport.

In een vooruitblik op een vandaag te verschijnen VN-rapport over de wereldbevolking, melden de VN dat de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt. In 17 landen verdient een inwoner gemiddeld 20.000 dollar per jaar, terwijl het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking in de armste landen niet meer dan 1.000 dollar bedraagt. In Sierra Leone en Tanzania is dit zelfs niet meer dan 500 dollar.

Daarnaast constateren de VN een stijgend geboortepercentage. Concreet betreft dat 145 geboorten per minuut, 2,4 per seconde. Halverwege 2000 was de wereldbevolking gegroeid met 76 miljoen.