Geen woonwijk in rivierbedding

De bestuursrechter in Roermond heeft de vergunning vernietigd die Rijkswaterstaat heeft afgegeven voor de bouw van de woonwijk Oolderveste in het winterbed van de Maas in Herten. Volgens de rechter kreeg Oolderveste in 1996 ten onrechte een uitzonderingsstatus van het rijk dat het bouwen in rivierbeddingen juist wil beperken. Het rijk wist niet dat het bouwplan deels in het stroomvoerend deel van de rivier lag. Mede daardoor zou Oolderveste tot een hogere waterstand leiden. Met de uitspraak is de komst van de 875 woningen onzeker.