CDA wil minder sex en meer moraal

Het CDA vindt dat het kabinet te weinig morele grenzen stelt. ,,Nederland wordt teveel een land waar alles moet kunnen'', zei fractieleider De Hoop Scheffer vanmorgen bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer.

De grootste oppositiepartij is vooral bezorgd over het Nederlandse drugsbeleid, dat er toe zou leiden dat Nederland voor drugscriminelen een `safe haven' is geworden. Volgens De Hoop Scheffer is verder het gedoogbeleid rondom drugs `onacceptabel'. Hij onderschreef de oproep van de gezamenlijke jongerenorganisaties dat Nederland af moet van zijn gedoogbeleid.

De Hoop Scheffer riep het kabinet op duidelijke grenzen te stellen aan de ontwikkelingen in de genetica. Volgens de CDA'er laat het kabinet het afweten om ethische vragen te stellen en bepaalt langzamerhand de praktijk van de wetenschappelijke ontwikkelingen de norm.

,,Als wij nu vernemen dat de mogelijkheden bestaan en zich steeds verder zullen ontwikkelen om ook ons nageslacht `blijvend' te beïnvloeden, dan zeggen wij dat we daar op een ethische grens botsen, net zoals dat het geval is bij het uitsluiten voor experimenten opkweken van embryo's'', aldus de politiek leider van het CDA.

De Hoop Scheffer keerde zich verder tegen de grote hoeveelheid sex en geweld op televisie. Hij riep de publieke omroepen hier waakzamer te zijn en ook. commerciële omroepen hierover te beïnvloeden. Zo zouden op vroege tijdstippen in de avond geen geweldfilms te zien moeten zijn. ,,Kunnen we met z'n alleen laten zien dat we een morele standaard in dit land hoog kunnen houden?''

Namens de ChristenUnie, de combinatie van GPV en RPF, vroeg GPV-fractieleider Schutte vandaag aandacht van het kabinet voor immateriële waarden. ,,Die zijn in het geding bij de golf van redeloos geweld, bij allerlei vormen van verslaving en bij het onthouden van bescherming aan ongeboren kinderen''.

SGP-fractieleider Van der Vlies constateerde dat ,,land en volk afscheid hebben genomen van hun christelijke verleden''. Hij zag dit weerspiegeld in de recente acceptatie van het homo-huwelijk. Volgens Van der Vlies leidt de scheiding van kerk en staat ertoe dat de staat een neutrale positie inneemt in allerlei ethische kwesties. ,,Welk verweer is er ten principale nog tegen mogelijke toekomstige wensen van het volk, polygamie bijvoorbeeld?'', zo vroeg de SGP'er zich af.