CDA: meer geld zorg en onderwijs

Het CDA wil 1,25 miljard gulden extra uittrekken voor de zorgsector en het onderwijs en voor verlaging van de wegenbelasting.

De extra investeringen moeten komen bovenop de 7,7 miljard extra die het kabinet volgend jaar biedt. De coalitiefracties PvdA, VVD en D66 hadden vanmiddag nog geen akkoord bereikt over wijzigingen in de Rijksbegroting 2001 die het kabinet gisteren heeft ingediend.

CDA-fractieleider De Hoop Scheffer pleitte vanmorgen, bij het begin van de algemene politieke beschouwingen, voor extra investeringen in de publieke sector om een einde te maken ,,aan schrijnende verhalen in een samenleving die op papier tot de rijkste van de wereld hoort''. Het CDA wil de extra uitgaven financieren uit de verwachte hogere belastingopbrengsten, wat regelrecht indruist tegen de begrotingsregels van het kabinet.

In de zorgsector wil het CDA 200 miljoen extra inzetten voor beperking van wachtlijsten en eveneens 200 miljoen voor het opheffen van de eigen bijdrage in de thuiszorg. In het onderwijs wil de partij 500 miljoen inzetten voor extra leerkrachten. Voor het opheffen van studiestops voor mediscche studenten wil het CDA 30 miljoen; en voor strengere drugsbestrijding eenzelfde bedrag.

PvdA, VVD en D66 zetten vandaag hun onderlinge overleg voort over extra lastenverlichting volgend jaar. De PvdA en de VVD willen extra fiscaal voordeel bieden aan gezinnen met kinderen en lagere wegenbelasting voor automobilisten. Alledrie de fracties willen de wegenbelasting verlagen met circa 50 gulden per automobilist per jaar. D66 voelt niets voor een extra fiscaal voordeel voor gezinnen met kinderen, omdat dit een inkomensafhankelijke maatregel is die bijdraagt aan vergroting van de zogenoemde `armoedeval'.

De voorstellen voor hogere `kinderkorting' en lagere wegenbelasting kunnen beide oplopen tot circa 400 miljoen gulden per jaar. PvdA en VVD verschillen nog van mening over de financiële dekking voor beide plannen. De PvdA zoekt de financiering voor de ene helft binnen de al geboden lastenverlichting voor volgend jaar (6,7 miljard gulden) en voor de andere helft uit verdere belastingverlaging. De VVD verzet zich hier nog tegen. De liberale coalitiefractie wil vooralsnog niet dat belastingverlaging ten koste gaat van versnelde aflossing van de staatsschuld.

De fractie van GroenLinks zou vanmiddag, als enige, een `tegenbegroting' indienen die uitgaat van 7,5 miljard extra uitgaven, bovenop de bijna 15 miljard waarmee het kabinet de Rijksbegroting 2001 heeft verhoogd.

dossier Rijksbegroting 2001: www.nrc.nl