Bundesbank optimistisch over de euro

Ernst Welteke, president van de Duitse Bundesbank, is ondanks de lage eurokoers optmistisch over de toekomstige ontwikkeling van de Europese munt. ,,Ik zie geen enkele reden te beweren dat de euro geflopt is.''

,,Integendeel'', vervolgt de bankpresident. ,,De Europese muntunie (EMU) heeft tot nog toe succesvol gewerkt. De inflatie in de eurolanden is laag, hoewel de olieprijs is verdrievoudigd.'' Welteke verwacht dat zodra de Amerikaanse presidentsverkiezingen komende herfst voorbij zijn en de verwachte economische groei zich in Europa doorzet, de koers van de euro weer zal aantrekken. ,,Ik ben eerder optimistisch dan pessimistisch over de euro'', zei Welteke gisteren in een gesprek met de internationale pers in Berlijn.

Gisteren was de koers van de euro naar een nieuw dieptepunt gezakt. De topeconoom van het Internationale Monetaire Fonds (IMF), Michael Mussa, waarschuwde vanuit Praag, waar het IMF vergadert, dat de zwakte van de euro een toenemend gevaar wordt voor de internationale conjunctuur.

Hij drong aan op een gecoördineerde interventie van de belangrijkste centrale banken in de wereld om de neerwaartse spiraal van de euro te stoppen. Mussa deed zijn uitlatingen met het oog op de bijeenkomst van de `groep van zeven' rijke industrielanden (G-7), die zaterdag in Praag bijeenkomt.

In Berlijn werden de opmerkingen van Mussa hevig bekritiseerd. ,,Mussa kan zich beter concentreren op zijn werkelijke taken in plaats de Europese Centrale Bank adviezen te geven'', zei een lid van de regering in Berlijn. De olieprijzen, de zwakke Euro en de hervorming van het IMF staan hoog op de agenda van zowel IMF en Wereldbank als van de G-7.

Volgens Welteke zijn de vooruitzichten voor sterke groei in Europa lang niet zo goed geweest. Dat zal ook een positief effect hebben op de euro. De langdurige krachtige groei van de Amerikaanse economie noemde hij als belangrijkste oorzaak voor de lage waardering van de financiële markten voor de Europese munt.

Welteke onderstreepte dat echter over het hoofd wordt gezien, dat het Amerikaanse handelstekort (gestegen tot 4 procent van het bruto binnenlands product) en de buitenlandse schulden inmiddels tot ,,astronomische hoogten'' zijn opgelopen. Volgens Welteke gaat daarvan een aanzienlijk grotere bedreiging uit voor de internationale economische ontwikkeling. Steeds vaker wordt gevraagd of het in Amerika tot een `soft landing' komt of tot een `hard landing', met alle gevolgen vandien, aldus Welteke.

Over de ontwikkeling van de economieën in de Eurolanden is de Bundesbank-president positief. Duitsland zal niet alleen dit jaar, maar ook volgend jaar 3 procent groeien, verwacht Welteke. Dat is twee keer zoveel dan de 1,5 procent in de jaren tachtig. Het negatieve effect van de hoge olieprijzen zal worden gecompenseerd door de aantrekkende binnenlandse consumptie in Duitsland als gevolg van de belastingverlaging. Sommige internationale prognoses veronderstellen dat de Europese groei in 2001 die van Amerika zelfs zal overtreffen.

Hij waarschuwde Europese regeringen er overigens voor op de stijgende olieprijzen te reageren met belastingverlagingen. In een periode dat de schulden en overheidstekorten in de EU-landen nog hoog zijn is dat onverantwoord, aldus Welteke.

    • Michèle de Waard