Brussel beboet Nederlandse Opelvestiging

De Europese Commissie heeft Opel Nederland BV met 43 miljoen euro (ruim 95 miljoen gulden) beboet, omdat het verkoop van nieuwe auto's aan burgers in andere EU-lidstaten tussen september 1996 en januari 1998 heeft belemmerd.

Volgens de Europese Commissie zijn ,,rechtstreekse instructies'' gegeven, waarna de dealers toezegden alle verkoop voor export te beëindigen. Ook werden dealers bonussen geweigerd bij verkoop van auto's aan anderen dan ingezetenen in Nederland.

,,Dergelijke maatregelen vormen een zeer ernstige inbreuk op de Europese mededingingsregels en moeten streng worden aangepakt'', aldus Eurocommissaris Monti (Mededinging). Het gaat om schending van artikel 81 van het EG-verdrag, dat overeenkomsten tussen ondernemingen verbiedt die de handel tussen lidstaten ongunstig beïnvloeden en de mededinging op de interne markt beperken of vervalsen. ,,Opel Nederland had moeten weten dat zijn gedrag onverenigbaar was met de Europese mededingingsregels'', aldus de Europese Commissie.

De Europese Commissie deed december 1996 al onderzoek bij Nederlandse Opeldealers en het hoofdkantoor van Opel in Nederland. De inspecties vonden plaats na klachten van burgers uit andere EU-lidstaten, die tegenwerking ondervonden bij de aanschaf van een Opel. De aanschaf in Nederland is aantrekkelijk, omdat buitenlanders niet de `belasting personenauto's en motorrijwielen' (bpm) verschuldigd zijn.

Eerder dit jaar legde de Europese Commissie een recordboete van 102 miljoen euro op aan Volkswagen, omdat het dealers in Italië verbood auto's te verkopen aan Oostenrijkers die wilden profiteren van de lage lirekoers. Het Europese Hof bevestigde het oordeel, al werd de boete verlaagd tot 90 miljoen euro. Juist deze week werd bekend dat Volkswagen tegen de uitspraak in beroep gaat.

De Europese Commissie noemde vanmiddag de inbreuk van Opel Nederland BV ,,vergelijkbaar'' met die van Volkswagen. Dat de boete lager uitvalt betekent volgens de Commissie slechts dat rekening moet worden gehouden met de ,,specifieke kenmerken'' van elk geval. Soortgelijke onderzoeken lopen inmiddels onder meer naar Peugeot in Frankrijk en Nederland, en Daimler Chrysler.

Eurocommissaris Mario Monti (Mededinging) gaf enkele maanden geleden aan dat de Europese Commissie vanaf 2002 de controle van autofabrikanten op officiële autodealers wil aanpakken. Tot eind volgend jaar gelden voor de autosector nog uitzonderingen op de Europese mededingingsregelgeving, die dateren van 1985.