Bijna overal wachtlijst voor bestraling

Driekwart van de 21 Nederlandse bestralingscentra heeft een wachtlijst. Dat blijkt uit onderzoek door de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) onder ongeveer duizend kankerpatiënten die eind vorig jaar bestraling ondergingen.

Geen van de bestralingscentra slaagt erin alle behandelingen te starten binnen twee weken na de diagnose, zoals de Gezondheidsraad voorschrijft. Uit eerder onderzoek bleek al dat de wachtlijsten in de centra worden veroorzaakt door gebrek aan personeel en een tekort aan bestralingstoestellen. De wachttijd in centra met een wachtlijst is 3 tot 7 weken.

De meeste bestralingscentra hebben inmiddels maatregelen genomen om de wachtlijsten terug te dringen, zo blijkt uit het onderzoek. Zo ontvangen veel borstkankerpatiënten (een kwart van het totale aantal kankerpatiënten dat bestraling ondergaat) hun bestralingsdosis in grotere `porties' om het tijdsbeslag op de bestralingstoestellen te verminderen. Hiermee wordt de kans op genezing niet kleiner, maar stijgt de kans op bijwerkingen.

De NVRO vindt voor sommige vormen van kanker het maximum van twee weken wachttijd onaanvaardbaar lang, bijvoorbeeld voor bepaalde botkankers waarbij de bestraling is gericht op bestrijding van zware pijn.

Eind vorig jaar bedroeg de wachttijd hiervoor elf dagen, terwijl die volgens de NVRO hoogstens een week zou mogen zijn.

Om de wachtlijsten te bestrijden zijn volgens de NVRO twaalf extra bestralingstoestellen nodig. Ook moet volgens de vereniging het aantal opleidingsplaatsen voor radiotherapeuten en klinisch fysici worden uitgebreid.

Langer dan twee weken wachten op bestraling leidt volgens de Gezondheidsraad tot een aanzienlijke groei van het aantal kankercellen. Na zes weken is dat aantal kankercellen gemiddeld verdubbeld.