Amsterdam beboet wegens sociale dienst

De gemeente Amsterdam krijgt waarschijnlijk een boete van het ministerie van Sociale Zaken voor de voortdurende tekortkomingen bij de sociale dienst in de hoofdstad.

Dat heeft minister Vermeend (Sociale Zaken) het Amsterdamse stadsbestuur in een brief laten weten. De uitvoering van de Bijstandswet is volgens het ministerie na jaren van reorganiseren nog altijd van onvoldoende kwaliteit.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken is nog onduidelijk om hoeveel geld het zal gaan. ,,Een laag bedrag zal het niet zijn'', zegt ze. Amsterdam heeft nog wel de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de boete.

De gemeente Amsterdam kampt al meer tien jaar met grote problemen bij de sociale dienst. Reorganisatie op reorganisatie mislukte. In 1997 werd een zogeheten verbeterplan opgesteld dat voorzag in een interne reorganisatie en de invoering van een nieuw computersysteem. Maar volgens het ministerie is niet voldaan aan de verplichting om per 31 december 1999 alle terkortkomingen structureel op te heffen. Zo worden te vaak uitkeringen te laat verstrekt of te laat beëindigd, zijn de opleidingen van het personeel onvoldoende en is er geen sprake van één duidelijk beslismoment over de toekenning van een uitkering. In begin van 1999 had de gemeente al geconstateerd dat de reorganisatie niet op tijd gereed zou zijn. Maar volgens de minister is de vertraging de gemeente Amsterdam te verwijten.

Amsterdam betreurt het dat de gemeente geen extra tijd krijgt voor de reorganisatie. Volgens een woordvoerder is er al flinke vooruitgang geboekt en ligt de gemeente dit jaar ,,goed op koers''.

Als Amsterdam gekort wordt op het bijstandsbudget betekent dit dat de gemeente het verschil uit eigen kas moet bijbetalen. Amsterdamse uitkeringsgerechtigden zullen niets van de korting van Vermeend merken, aldus de gemeentewoordvoerder.