Werkgevers op de bres voor groter vertrouwen in internet

Organisaties als de Consumentenbond moeten niet alleen maar roepen dat internet nog niet veilig genoeg is. Ze moeten met de overheid en het bedrijfsleven meedenken over concrete oplossingen. Zo kunnen zij actief bijdragen aan vergroting van het vertrouwen bij consument en onderneming in informatie- en communicatietechnologie (ICT) en e-commerce (zakendoen via de elektronische snelweg).

Dat zegt VNO-NCW naar aanleiding van een onderzoek dat de werkgeversorganisatie heeft laten verrichten onder Nederlandse ondernemingen. Hieruit blijkt onder andere dat de toename van de arbeidsproductiviteit in de afgelopen drie jaar door ondernemingen voor 30 procent wordt toegeschreven aan ICT.

De onderzoeksresultaten bevestigen volgens VNO-NCW dat de toepassing van ICT en e-commerce een belangrijke rol speelt en zal spelen bij de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Dat vereist dat overheid, bedrijfsleven en organisaties als de Consumentenbond zich er actiever mee gaan bezighouden, vindt de organisatie.

De ondernemersorganisatie gaat overigens niet voorbij aan de veiligheidsproblemen. De beveiliging van netwerken moet juist meer aandacht krijgen, ook bij individuele bedrijven. Maar die aandacht moet volgens de belangenclub wel constructief zijn.

Van groot belang is volgens VNO-NCW ook dat de wetgeving nationaal en internationaal `bij de les blijft'. Bovenal moet het onderwijs veel intensiever worden gericht op ICT, vooral ook om te voorkomen dat de tekorten aan gekwalificeerd personeel groter worden en de ontwikkelingen in de weg staan.

Een woordvoerder van de Consumentenbond zei het er mee eens te zijn dat roepen alleen weinig zoden aan de dijk zet. ,,Daar laten wij het dan ook niet bij. Wij ontwikkelen ook concrete voorstellen om internet veiliger te maken, maar dan wel vanuit onze taak om de consument goed voor te lichten.''

De Consumentenbond verwijt op zijn beurt dat organisaties als VNO-NCW angst vertonen om over het onderwerp te praten. Hij schrijft dat toe aan commerciële motieven. ,,Juist van allerlei mensen die weten hoe kwetsbaar elektronische systemen als internet zijn krijgen wij veel steunbetuigingen dat er eindelijk een organisatie is die dat aan de kaak durft te stellen.''