Werkgelegenheid en arbeidsongeschiktheid

De werkloosheid is de afgelopen jaren in snel tempo afgenomen. Met de werkloosheidscijfers kan Nederland zich tot de beste landen van Europa rekenen. Toch hebben in Nederland, meer dan deze cijfers doen vermoeden, veel mensen geen werk. Dat komt door het hoge aantal arbeidsongeschikten. Nederland is met 924.000 WAO'ers relatief gezien de koploper van Europa.

De zogeheten I/A-ratio is waarschijnlijk het meest veelzeggend over het aantal mensen zonder baan. Met de I/A-ratio wordt weergegeven hoeveel mensen een uitkering hebben ten opzichte van honderd mensen met een baan. Het verhoudingsgetal daalt sterker dan het kabinet de voorgaande jaren voor mogelijk had gehouden, waardoor de uitgaven aan sociale zekerheid verder zijn gedaald. Volgend jaar zullen er naar verwachting 64,8 inactieven op de honderd actieven zijn.

Volgens een internationale vergelijking die het ministerie van Sociale Zaken heeft gemaakt doet Nederland het met de I/A-ratio redelijk goed. De relatieve inactiviteit is in landen als België, Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland fors hoger. Spanje en de Verenigde Staten steken gunstig af bij Nederland. Volgens de vergelijking heeft Nederland de laatste tien jaar een positieve ontwikkeling doorgemaakt, ondanks de forse absolute toename van het aantal arbeidsongeschikten. De verwachting is dat het aantal WAO'ers in 2002 is toegenomen tot 947.000. Maar omdat de beroepsbevolking nog sneller groeit, blijft er sprake van een gunstige ontwikkeling. Relatief gezien dan.