Wereldwijde transfer-CAO profvoetballers

De uitvoeringsbepalingen van de nieuwe transferregeling voor profvoetballers, die naar verwachting ingaat op 1 januari 2001, worden vastgelegd in een internationale CAO.

Deze zogenoemde collective bargaining agreement zal een richtsnoer vormen voor alle landen in de wereld die zijn aangesloten bij de FIFA. Zo wordt er in de mondiale CAO een universele transferperiode vastgesteld die voorkomt dat spelers halverwege het seizoen van club veranderen. De Nederlandse spelersvakbond VVCS stelt deze week haar leden op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.

Als de Europese Commissie de voorstellen van een werkgroep van de FIFA (wereldvoetbalbond) en FIFPro (internationale spelersvakbond) goedkeurt, kunnen profvoetballers elk moment eenzijdig hun contract opzeggen. Hun nieuwe werkgever zal dan wel een vergoeding moeten betalen voor de opleidingskosten (tot 24 jaar) en/of de restwaarde van het bestaande contract. Deze bedragen zijn een fractie van de afkoopsommen die momenteel in het internationale voetbal voor topspelers worden betaald.

De werkgroep van de FIFA en de FIFPro bracht vorige week een bezoek aan Eurocommissaris Mario Monti (mededinging). Vandaag worden de voorstellen doorgesproken met Viviane Reding van Sportzaken. Zij sprak al eerder de verwachting uit dat de Europese Commissie het eens zal worden met de voetbalwereld. Dit in tegenstelling tot mei eerder dit jaar toen `Brussel' de plannen niet ver genoeg vond gaan in het streven naar vrij verkeer van personen. De werkgroep is vervolgens opnieuw aan de voorstellen gaan sleutelen.

Later deze maand heeft de commissie ook nog een onderhoud met alle EU-landen. ,,Dan is het take it of leave it'', zegt Theo van Seggelen, voorzitter van de Nederlandse spelersvakbond VVCS die namens de FIFPro zitting heeft in het college dat onder druk van de Europese Commissie de plannen voor afschaffing van het transfersyteem heeft ontworpen.

De Europese voetbalunie UEFA, die ook meepraatte over het nieuwe transfersysteem, heeft bij de Europese Commissie een alternatief plan op tafel gelegd. ,,Maar dat zal het niet halen'', voorspelt Van Seggelen. ,,Daarvoor zit het te ingewikkeld in elkaar.'' Objectieve criteria moeten ervoor zorgen dat clubs niet toch onderling hoge afkoopsommen overeenkomen. Het idee van Europarlementariër Manders (VVD), die een alternatief systeem voorstelde met behulp van imagecontracten, is voor de Europese Commissie en het Europees Parlement onaanvaardbaar.

De VVCS zet in haar nieuwsbrief deze week de elementen van het nieuwe systeem op een rijtje. De spelersvakbond gaat er gemakshalve vanuit dat de Europese Commissie de voorgestelde leeftijdsgrens van 24 jaar aanhoudt voor het afkopen van de restwaarde van het bestaande contract.

De belangrijkste punten:

* Tot 18 jaar zal een internationale transfer niet mogelijk zijn.

Besluit een speler op 18-jarige leeftijd te tekenen bij de club die hem opleidt dan kan dit voor een periode van maximaal drie jaar.

* Wenst een speler tussen de 18 en 21 jaar te vertrekken dan zal aan de opleidende club een compensatie betaald moeten worden. Deze zal bestaan uit twee bestanddelen: de restwaarde van het contract of de waarde van het aangeboden contract (als de speler op achttien jarige leeftijd de hem voorgelegde overeenkomst weigert). Dit wordt vermeerderd met een opleidingsvergoeding.

* Wenst een speler tussen 21 en 24-jarige leeftijd te vertrekken, dan zal de afkoopsom bestaan uit de restwaarde van het contract plus een pro rata aflopende vergoeding voor de genoten opleiding.

* Bij het bereiken van de 24-jarige leeftijd kan een speler tussentijds vertrekken wanneer de restwaarde van zijn contract aan de oude club wordt voldaan. Voorbeeld: een speler tekent een vierjarig contract met een jaarsalaris van 2 miljoen gulden. Na een jaar verwisselt hij van club. De oude club ontvangt de restwaarde van het contract, te weten 3x2 miljoen gulden = 6 miljoen gulden. Het blijft derhalve van belang voor clubs om langlopende contracten af te sluiten.

* Als een club van een speler afwil, dient zijn resterende salaris te worden uitbetaald.

* Spelers kunnen per seizoen maar één keer van club veranderen en in Europa-Cuptoernooien slechts voor één club uitkomen.