Vorig jaar meer AOW-uitkeringen

De uitvoeringsinstellingen voor de sociale zekerheid hebben vorig jaar weer meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. Het aantal WAO-, WAZ- en Wajong-uitkeringen (voor jonggehandicapten) steeg tot 922.466. Dat zijn er 17.657 meer dan in 1998. Een en ander blijkt uit het jaaroverzicht arbeidsongeschiktheid 1999 van het Landelijk Instituut Sociale Zekerheid (LISV). Over 1998 berekende het instituut de gegevens op een andere manier. Daarvoor gecorrigeerd ligt het aantal uitkeringen in 1999 feitelijk 21.996 hoger, aldus het LISV.

Er deden volgens het LISV meer vrouwen dan mannen een beroep op de verschillende arbeidsongeschiktheidswetten. Daarbij valt op dat de leeftijd bij de vrouwen niet van belang is. Bij mannen stijgt het aantal uitkeringen met de leeftijd, met een piek tussen 45 en 55 jaar. Onder de 50-plussers ontvangen meer mannen dan vrouwen overigens een uitkering. Een belangrijke oorzaak voor arbeidsongeschiktheid vormen psychische aandoeningen, al dan niet door stress. Daarnaast komen hart- en vaatziekten veel voor.