VERKEER EN WATERSTAAT

Fileprobleem

Het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR), dat het afgelopen jaar een groot deel van de energie van minister Netelenbos opslokte, is de belangrijkste nieuwkomer in de begrotingsboeken van Verkeer en Waterstaat. Tot 2010 is er zo'n tien miljard gulden mee gemoeid, waarvan 4,8 miljard gulden voor nieuwe wegen en wegprojecten en 3,2 miljard voor openbaar vervoer. Dat is bijna evenveel als het ministerie normaal in één jaar uitgeeft. Dit jaar is dat bedrag begroot op 11,9 miljard gulden.

Nog eens een kleine twee miljard stort het rijk in de regionale mobiliteitsfondsen, die elk van de vier grote steden en de omliggende gemeenten mogen gebruiken ter verbetering van hun eigen infrastructuur. Voorwaarde is wel dat de gemeenten zelf alles bijeen ook een miljard gulden bijdragen aan de mobiliteitsfondsen. Een andere voorwaarde is dat de gemeenten meewerken aan het rekeningrijden. Nog altijd is niet duidelijk of de stadsregio's de tolpoortjes met ingang van 2002 willen accepteren.

Een budgettair probleem zou het Rondje Randstad kunnen worden, dat moet voorzien in snelle treinen die met hoge frequentie tussen de vier grote steden zullen gaan rijden. Dit wordt wel al in de BOR-plannen genoemd, maar er is vooralsnog nog geen cent voor uitgetrokken. Er wordt nog gestudeerd of zo'n Rondje Randstad op een `binnenring' tussen de vier steden moet rijden of op een `buitenring'. Op den duur wil het ministerie toe naar een kilometerheffing, waarbij auto's met een apparaat worden uitgerust dat precies aangeeft hoeveel ze rijden, op welke wegen en op welke tijdstippen.

Spoorwegen

Minister Netelenbos heeft in hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de NS over het prestatiecontract. ,,Dat is een wereldprimeur'', onderstreepte Netelenbos trots tijdens de presentatie van haar begroting. Het prestatiecontract bevat de voorwaarden waaraan de NS moet voldoen in ruil voor het recht om als enige op het `kernnet' binnen Nederland treinen te laten rijden.

Op delen van het spoor zal het BB21-beveiligings- en beheersingssysteem worden ingevoerd, waarmee de capaciteit op het spoor wordt vergroot en de veiligheid bovendien toeneemt. Daarnaast wordt er 140 miljoen gulden uitgetrokken om de unieke, maar sterk verouderde Nederlandse bielzen te vervangen. De aanleg van de Hogesnelheidslijn-Zuid is inmiddels in volle gang. De bouwkosten zijn het afgelopen jaar, mede door enkele tegenvallers met de aanbesteding, met ruim een miljard gulden toegenomen.

Schiphol

Minister Netelenbos wil dit jaar voorbereidingen treffen voor de privatisering van Schiphol. Volgend jaar zou die dan volgens haar zijn beslag moeten krijgen. De onderhandelingen met de gemeente Amsterdam, een andere grote aandeelhouder, lopen voorspoedig.

Verkeersveiligheid

Netelenbos heeft onder meer campagnes in petto tegen het mobiel bellen onder het rijden en tegen alcohol- en medicijngebruik in het verkeer. De experimenten met een inhaalverbod voor vrachtwagens worden uitgebreid.

Telecommunicatie

Na de rumoerig verlopen UMTS-veiling voor nieuwe mobiele diensten van afgelopen zomer staan er onder meer nog veilingen van frequenties op het programma voor digitale televisie en radio (DVB-T en T-DAB) [Vervolg op pagina 39].