Tevredenheid én onvrede bij universiteiten

Met gemengde gevoelens heeft de Vereniging van Universiteiten (VSNU) gereageerd op de Onderwijsbegroting die minister Hermans vandaag presenteert. ,,Dat Hermans 170 miljoen extra voor de universiteiten bij elkaar heeft weten te boksen, stemt tot tevredenheid,'' zegt woordvoerder Jan-Willem Vos. Volgens hem is dit het eerste jaar in tijden, waarin er niet hoeft te worden bezuinigd. ,,Maar in feite is er sprake van een nul-groei.''

De universiteiten moeten met het ,,stabiel gebleven'' budget méér doen. De bachelor/masterstructuur moet worden ingevoerd, er moet groot onderhoud aan de gebouwen worden gepleegd en op grote schaal moet ICT worden ingevoerd.

Daarbij komt dat het aantal studenten blijft groeien. Voor een deel wordt dat gecompenseerd in de begroting. Universiteiten krijgen er dit jaar 16 miljoen gulden extra bij, vanaf volgend jaar loopt dit op van 35 miljoen tot 69 miljoen in 2005.

Voor de medische opleidingen krijgen de universiteiten er vier miljoen gulden bij om hun numerus fixus te verhogen. Dit loopt op tot 51 miljoen gulden in 2005. Daardoor kunnen het komend jaar 135 extra geneeskundestudenten worden toegelaten, twintig tandheelkundigen en vijftig studenten geneeskunde.

De VSNU reageert verbaasd op de korting die Hermans in de begroting aankondigt voor de bekostiging van tweede en derde studies. Volgens de VSNU is met Hermans afgesproken dat er niet op wetenschapelijk onderwijs zou worden bezuinigd, tenzij de Nederlandse economie daartoe aanleiding zou geven.

,,Daar is geen sprake van. Toch meent de minister de instelling te moeten korten voor studenten die na het afronden van een eerste studie aan een nieuwe opleiding in het hoger onderwijs beginnen.'' In totaal gaat het om een bedrag van vijf miljoen in 2002 oplopend tot 17 miljoen in 2005. Volgens de VSNU is het onduidelijk welke groep studenten de minister nu precies op het oog heeft.

,,Gaat het bijvoorbeeld om studenten van het HBO die na hun studie naar de universiteit willen? Dat lijkt in strijd met het beleid van de minister, die er altijd zo voor is dat studenten blijven doorleren en hun studies stapelen.''