Rapport Stadsmobiel

De dienstverlening van Stadsmobiel Amsterdam – speciaal vervoer voor ouderen en gehandicapten – is in de eerste vijf maanden van 2000 licht verbeterd. Maar sinds juni neemt het aantal klachten weer toe, zo blijkt uit het vandaag verschenen rapport van de Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam.

Ombudsman N. Salomons concludeert dat de vervoersvoorziening voor gehandicapte en oudere Amsterdammers nog altijd te wensen overlaat. In de eerste vijf maanden van dit jaar behandelde zij 23 klachten over de dienstverlening van Stadsmobiel.

Vrijwel alle klachten gingen over de planning en dienstregeling. Zo kwamen bestelde busjes te laat of zelfs helemaal niet. Stadsmobiel wijt dit aan de slechte communicatie tussen centrale en chauffeurs. Het bedrijf zal dit euvel verhelpen.

De Ombudsman maakt zich verder zorgen over recente ontwikkelingen. Sinds juni blijkt dat Stadsmobiel niet aan de vervoersvraag kan voldoen.

Dit is het gevolg van capaciteitsproblemen en het grote personeelsverloop. De Ombudsman is daarentegen wel te spreken over de telefonische bereikbaarheid en de administratie van Stadsmobiel.