Radioactief transport morgen over A2

Een eerste container met hoogradioactieve splijtstofstaven wordt morgenochtend over de A2 van de kernreactor in Petten naar een opslagloods in Borssele gebracht. Om meer zicht te krijgen op de veiligheid van transporten besloot minister Pronk (Milieu) twee jaar geleden dat tegen de transportvergunning bezwaar kon worden aangetekend. Greenpeace maakte aanvankelijk met succes bezwaar maar werd later door de Raad van State in het ongelijk gesteld. Sindsdien betracht de Nuclear Research and Consultancy Group (NRG), de beheerder van de reactor, meer openheid over het vervoer van hoogwaardig radioactief materiaal. Zo worden nu de routes bekend gemaakt waar die voorheen uit veiligheidsoverwegingen geheim werden gehouden. Het probleem was dat gemeenten over wiens grondgebied de transporten zouden plaatsvinden, daardoor geen bezwaar konden make. Dat is sinds Pronks besluit wel mogelijk.

Normaliter worden de splijtstofstaven opgeslagen in bassins in het reactorgebouw maar die raakten vol sinds het ministerie van VROM het transportverbod afkondigde. Omdat men de reactor niet stil wilde leggen werden de staven sindsdien in containers opgeslagen. Greenpeace zal niet tegen het transport protesteren. Volgens NRG omdat de reactorproductie vooral ten bate komt van geneeskundige behandelingen en protest daartegen ,,gevoelig ligt''. ,,Onzin'', zegt Greenpeace, ,,wij voeren een stil protest'' omdat het afval niet langer in Petten kan worden opgeslagen en dus vervoerd moet worden.