Racistisch geweld

Allochtonen maken zich in toenemende mate schuldig aan racistisch geweld. Dat blijkt uit het rapport Monitor racisme en extreem-rechts, dat vandaag verscheen.De allochtone dader van racistisch geweld ,,komt steeds duidelijker in beeld, met name in het jaar 1998'', schrijft de Leidse antropoloog J. van Donselaar in het rapport.

Van Donselaar, die sinds 1995 in opdracht van Binnenlandse Zaken en in samenwerking met de Binnenlandse veiligheidsdienst onderzoek doet naar racisme en extreem-rechts in Nederland, geeft van deze vorm van racistisch geweld geen exacte cijfers in zijn Monitor. Hij zegt in een telefonische toelichting wel dat hij van plan is dit nieuwe fenomeen in zijn volgende rapportage scherper te bekijken. ,,Het zit eraan te komen dat het méér wordt.''

Het racistisch geweld is tussen 1997 en 1998 toegenomen van 298 geregistreerde gevallen tot 313. Daar wil Van Donselaar niet al te veel conclusies aan verbinden. Hij houdt het erop dat ,,de afgelopen vijf jaar het om gemiddeld 245 gevallen per jaar gaat''.

In 1997 is er een voorval met dodelijke afloop geweest, in Den Haag. Blanke mannen maakten opmerkingen over passerende Marokkanen. De Marokkanen kwamen terug met een grotere groep, er ontstond een vechtpartij, waarbij een Marokkaan een 22-jarige blanke man doodstak.

Volgens onderzoeker Van Donselaar is het `interetnisch geweld' meestal een uitloper van ruzies en terugslaan. ,,Je kunt erover discussieren of het dan wel echt racisme is of een uit de hand gelopen wraakneming.''