Olympische Spelen

Sport is toch op vreedzame wijze uitmaken wie de beste is? De snelste, de hoogste, de sterkste – citius, altius, fortius. Daarom hadden reeds de oude Grieken vóór en tijdens de Olympische Spelen een moratorium op oorlogsvoering. Een opschorting van vijandelijkheden en wapengeweld, om alle deelnemers vrije doortocht en een ongestoord toernooi te garanderen.

Waarom is daarvan niets terug te vinden in de sportrubriek en ook niet in de speciale Olympische bijlage (Profiel) van 7 september? En waarom niet in de politieke berichtgeving?

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op 24 november 1999 (wederom) een resolutie aangenomen. `Building a better world through sport and the Olympic ideal'. Die resolutie is `gesponsord' door een recordaantal lidstaten (te weten 180) en roept op om gedurende de Olympische Spelen een wapenstilstand te betrachten en conform het VN Handvest de internationale conflicten door middel van `peaceful settlement of conflicts' op te lossen. Aldus een brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 1 december 1999, die verder verwijst naar bovengenoemde resolutie A/54/L.26.

Het is jammer dat aan deze resolutie geen aandacht is geschonken, hoewel toch heel wat mensen ervan op de hoogte (kunnen) zijn. Ik noem de minister van Buitenlandse Zaken, alle 180 ondersteunende lidstaten, de Griekse regering die er een historisch en in 2004 actueel belang bij heeft en ook minstens één Nederlands lid van het IOC, alsmede natuurlijk de heer Kofi Annan en onze Nederlandse kandidaat-Nobelprijswinnaar voor de vrede, mr. Max van der Stoel.

Laat Nederland zich wat minder druk maken over het aantal medailles of doping en wat meer over een, al was het maar tijdelijke, wereldvrede in 2004.