Olieprijs kan groei vertragen

Een blijvend hoge olieprijs kan de economische groei volgend jaar wereldwijd fors vertragen. Dit blijkt uit de World Economic Outlook van het Internationale Monetaire Fonds (IMF).

Het IMF voorziet voor dit jaar een wereldwijde economische groei van 4,7 procent. Daarmee is de wereldeconomie aan het meest voorspoedige jaar bezig sinds 1988. Ook in de eerstvolgende jaren kan de groei hoog uitpakken, met 4,2 procent of meer. Dat is ruim boven het gemiddelde van 3,7 procent van de laatste 30 jaar.

De ontwikkeling van de prijs van ruwe olie vormt een risico voor het IMF-scenario. De organisatie gaat bij zijn projecties uit van een gemiddelde olieprijs van 26,53 dollar per vat in 2000 en 23 dollar in 2001.

Vanmorgen om Londen daalde de olieprijs licht tot 34,25 dollar per vat (levering november). Het IMF gaat er van uit dat een stijging van de olieprijs met 10 procent per vat boven de in de raming gehanteerde olieprijs de VS en de Eurozone in het jaar daarop 0,1 procent economische groei scheelt. De inflatie komt juist 0,2 procent hoger uit.

Michael Mussa, de chef-econoom van het IMF toonde zich vanmorgen bij de presentatie van de World Economic Outlook bezorgd om de hoge olieprijs. Volgens hem wijst de termijnmarkt op een prijs die ook volgend jaar tot 6 dollar hoger is dan waar het IMF rekening mee houdt. ,,Dat betekent dat de wereld-energierekening zo'n 200 miljard dollar omhoog gaat.'

Volgens Mussa moet bij zo'n scenario rekening worden gehouden met een daling van de wereldwijde economische groei van de geraamde 4,2 procent volgend jaar naar 3,75 procent. De inflatie komt juist een half tot driekwart procent hoger uit. ,,Mocht de olieprijs duurzaam op 35 dollar of meer terechtkomen, dan zijn de gevolgen voor de wereldeconomie significant slechter,' zei Mussa vanmorgen.

De IMF-econoom voegde er aan toe dat de aanvankelijke productiebeperkingen van Opec, die vorig jaar bedoeld waren om de zeer lage olieprijs van onder de 12 dollar op te krikken, niet de enige oorzaak zijn voor de olieprijsschok van nu. Een te krap voorraadbeheer in het Westen, en de door de gunstige economische groei hoge vraag naar energie zijn net zo goed debet aan de prijsstijging van ruwe olie.

Afgezien van de olierisico's toont het IMF zich in zijn economische vooruitblik positief. De economische groei in de Eurozone ontwikkelt zich goed, Japan is op weg naar een duurzaam herstel, en de Verenigde Staten maken kans op een zachte landing van de economie, aldus het IMF.

De groei in de VS zal dit jaar 5,2 procent bedragen, en volgend jaar terugzakken naar 3,2 procent. De inflatie blijft vrijwel overal onder controle.

OLIEPRIJS

Harde landing in VS onwaarschijnlijk

[Vervolg van pagina 1] De kans op een harde landing in de Verenigde Staten, waarbij de inflatiedruk te sterk toeneemt en de economie met hoge rentes hard moet worden afgeremd, achtte Mussa vanmorgen op slechts 20 procent. In dat geval zullen de VS al volgend jaar in een recessie terechtkomen. Het huidige gehanteerde scenario voor de Amerikaanse economie van het IMF is, zoals Mussa aangaf, weliswaar ,,extreem zacht', maar wel het meest waarschijnlijk.

Het IMF blijft bij zijn waarschuwing van een half jaar geleden dat het Amerikaanse tekort op de betalingsbalans, dat 4,2 procent van het bruto binnenlands product bedraagt, niet houdbaar is. Het gaat er echter van uit dat de onbalans tussen de drie grote economische blokken, die behalve in de betalingsbalansen ook tot uitdrukking komt in de extreem lage eurokoers, geleidelijk recht zal trekken, in plaats van met een schok.

    • Maarten Schinkel