`Nazi-muziek' blijkt groeisector

De politieke tak van extreem-rechts is verkruimeld, maar de nazi-muziekscene bloeit. Wat doet justitie?

Waarom loopt Jasper van Berzerker records nog vrij rond in Oegstgeest? Waarom is Robert van Nordisc in Leeuwarden nooit veroordeeld? Waarom is Ben van Viking Sounds er in Middelburg zo genadig van afgekomen? Justitie blundert bij vervolging nazi-muziek schrijft de `antifascistische onderzoeksgroep' Kafka op haar website. Het artikel gaat over Jasper, Robert en Ben die via hun bedrijfjes muziek met discriminerende, racistische of extreem-rechtse teksten te koop aanbieden of aanboden. Bij Jaspers Berzerker records kun je cassettes bestellen van de Brabantse band Holocaust, waarop onder meer een toespraak staat van Hitler. Of cd's van Kristallnacht, een Franse band die een `arische oorlog' uitroept tegen joden, communisten, homoseksuelen en migranten. Of van de Poolse band Lord of evil, die naar eigen zeggen muziek maakt `for whites only'.

Nazi-muziek is dé groeisector van extreem-rechts in Nederland, aldus onderzoeker J. van Donselaar, die in opdracht van de regering extreem-rechts in de gaten houdt. De politieke organisaties kwijnen, de muziekscene tiert welig. ,,Het ene na het andere muzieklabel wordt opgericht. Steeds meer `illegale' concerten worden gegeven op de Maasvlakte of tegen de Duitse grens aan.''

Sinds de Duitse Veiligheidsdienst eerder dit jaar naar Berzerker records in Oegstgeest verwees, heeft de lokale pers er werk van gemaakt. Steeds met de vraag: waarom doen politie en justitie niets? De politie Hollands Midden wil er (nog) niets over zeggen. De Haagse officier van justitie die discriminatiezaken behandelt is met vakantie. En Jasper zelf wil niet met de pers spreken, zegt zijn moeder.

Nazi-muziek is een fenomeen ,,dat je onder de duim moet houden'', zegt mr. P.Velleman, officier van justitie in Amsterdam en sinds 1998, samen met mr. A.Mattijssen, verantwoordelijk voor het landelijk expertise centrum discriminatiezaken. Tegelijk heeft Velleman het gevoel dat het om ,,een subcultuurtje'' gaat.

Velleman verwerpt het verwijt dat justitie `blundert'. ,,Het is soms moeilijk om het feit van discriminatie te bewijzen.'' Zoals in Leeuwarden, waarbij de officier van justitie de eigenaar van Nordisc niet kon vervolgen. Volgens het parket daar viel niet te bewijzen dat hij met de verkoop van nazi-cd's de ópzet had te discrimineren of aan te zetten tot haat tegen een of andere bevolkingsgroep. En omdat de eigenaar zelf de muziek niet had opgenomen, kon hem ook niet worden verweten dat hij discriminerende uitlatingen deed.

Er is meer in het algemeen kritiek te horen op de reactie van justitie op racistisch geweld en discriminatie. Als het gaat om de vervolging van discriminerende uitlatingen – en dat zijn de meeste zaken die bij de strafrechter komen – wordt het openbaar ministerie nogal eens beschuldigd van `morele terreur'. Daar is volgens Velleman intern veel over gediscussieerd. ,,Reageren we niet te overspannen?'' Hij vindt van niet.

Vorig jaar werden twee mensen veroordeeld wegens discriminerende uitlatingen in de nasleep van de moord op Marianne Vaatstra. De veroordeelden richtten zich tegen asielzoekers die in Kollum woonden en die zij verdachten van de moord. ,,Natuurlijk moet je accepteren dat mensen een uitlaatklep zochten voor hun emoties'', zegt Velleman. ,,Maar als justitie er geen rem op zet, kunnen er rare dingen gebeuren, vormen van eigenrichting.''

Aan de andere kant is er het verwijt van laksheid. Twee weken geleden kwam de strafrechtelijke reactie op racistisch geweld aan de orde in de Tweede Kamer. Minister Korthals (Justitie) zegde daarbij toe te onderzoeken of altijd adequaat wordt gereageerd. Als het beeld bestaat dat justitie laks is, wil Velleman dat graag corrigeren. ,,Soms kiest een officier van justitie ervoor om in de tenlastlegging juist niet apart discriminatie op te nemen. Als je het apart behandelt, kun je hooguit een boete eisen. Voeg je het bij een ander feit, dan kan je daarvoor een hogere (cel)-straf eisen.''

Het aantal aan discriminatie gerelateerde zaken dat justitie afhandelt is toegenomen – het ligt nu zo rond de 200 – en dat komt ook door de structurele aandacht die hiervoor bestaat vanuit het OM. ,,Wij zitten er bovenop'', aldus Velleman. Als een zaak bij het expertisecentrum bekend is, via een van de veertig meldpunten discriminatie, of via hun contacten bij onderzoeksgroepen als Kafka, neemt Velleman of Mattijssen direct contact op met de officier in het betrokken arrondissement. En de zaak-Berzerker records? ,,Daar hebben wij contact over gehad met het OM in Den Haag.''

extreem rechtswww.antifa.net/kafka/kafka.htm