Mogelijke oververhitting

De koopkracht van grote groepen mensen zal volgend jaar sterk toenemen, mede als gevolg van de Belastingherziening 2001. De 6,4 miljard gulden aan 'smeergeld' die in de vorm van lastenverlichting met het plan meekomt, zorgt voor een verwachte toename van de particuliere consumptie. Vooral minima en tweeverdieners zien hun koopkracht stijgen, met respectievelijk bijna 8 en 6 procent. AOW-ers gaan er minder op vooruit: zij krijgen een koopkrachtverbetering van iets meer dan 3 procent.

Negatief gevolg van de enorme lastenverlichting is dat de inflatie volgend jaar op een kritiek niveau dreigt uit te komen. Het kabinet houdt nu rekening met een inflatie van 3,5 procent, een vol procentpunt hoger dan vorig jaar. Door de krapte op de arbeidsmarkt staat tegenover die inflatie geen grote productiviteitsstijging. Het risico van oververhitting van de economie is dan levensgroot aanwezig. Deze mogelijke rem op de economische groei was voor het kabinet aanleiding te waarschuwen voor een te hoge looneis van de vakbonden.