'Mestoverschot over drie jaar verdwenen'

Minister Brinkhorst (Landbouw) zegt ten onrechte dat er over drie jaar nog een mestoverschot is. Het vakblad Boerderij stelt vandaag aan de hand van eigen berekeningen vast dat het overschot tegen die tijd is verdwenen.

Volgens het weekblad zijn de uitgangspunten van Brinkhorst discutabel en verouderd. De minister schat onder meer het stuks vee in Nederland te hoog en hij gaat volgens het blad uit van meer mest per dier dan in zijn eigen nieuwe normen. Daarbij komt dat mest waarschijnlijk op meer grond kan worden verspreid dan de minister verwacht. Boerderij baseert zich op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statitiek, Bureau Mestafzet en eigen ervaringen. Door deze andere gegevens wordt het mestoverschot half zo groot. Door de opkoop van vee en stallen zal in 2003 ook de andere helft van het mestoverschot zijn opgelost. Per saldo komt slechts 2,9 miljoen kilo in het milieu terecht, zo berekent Boerderij.

Brinkhorst is het oneens met die berekeningen. ,,Ik zou willen dat het waar was.'' Hij vindt dat de berekeningen opnieuw een poging zijn om een rookgordijn op te werpen. ,,Dit zaait alleen maar verwarring.'' De boeren menen dat de aanpak van het mestoverschot overbodig is. Vorige week berekende het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in zijn milieubalans een fors mestoverschot. ,,Ik geef meer om de cijfers van het RIVM en het Landbouw Economisch Instituut dan de sigarendoosberekeningen van vakblad Boerderij.''

Brinkhorst wil de normen voor komend jaar aanscherpen. In het najaar zal de Tweede Kamer zich daarover uitspreken. Dan wordt ook beslist over de inmiddels al bijna ingevoerde plicht van boeren om met afzetcontracten aan te tonen dat de mest van de boerderij is afgevoerd.