Meer plaatsen voor specialisten in ziekenhuizen

Ziekenhuizen mogen meer medisch specialisten in dienst gaan nemen als de regionale zorgverzekeraars daar mee instemmen. Wel moeten de ziekenhuizen deelnemen aan een `lokaal initiatief' waarbij er een vast bedrag is afgesproken voor de honorering van de specialisten. Dit heeft het landelijk tarievenbureau CTG gisteren besloten. Daarmee komt er een einde aan de bevriezing van het aantal specialistenplaatsen in de ziekenhuizen waar in 1995 toe werd overgegaan. In 1998 werd de bevriezing al ongedaan gemaakt voor oogartsen en orthopeden. Elke specialist kost aan honorarium en vaste kosten een miljoen gulden per jaar. Minister Borst (Volksgezondheid) heeft in de begroting voor de zorgsector tweehonderd miljoen gulden uitgetrokken voor uitbreiding van het aantal specialistenplaatsen.