Marijke van Hees

In het artikel over de problemen in het dagelijks bestuur van de PvdA geeft Harry van Wijnen (NRC Handelsblad, 12 sept.) de voorzitter van het partijbestuur Marijke van Hees deze raad: ,,Juist nu mag ze de hoon van haar oud-partijbestuurslid Bart Tromp, die haar regelmatig heeft uitgemaakt voor een claque van Kok, niet op zich laten zitten.''

Ik stel er prijs op te verklaren dat ik Marijke van Hees nergens en nooit heb `uitgemaakt voor een claque van Kok'.

    • Bart Tromp