Man overlijdt na late komst arts

Een 53-jarige man uit het Groningse dorp Nieuwolda is eind vorige week overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. De dienstdoende huisarts was pas na ongeveer een uur ter plekke.

Een bewonersgroep uit Nieuwolda heeft het sterfgeval aangegrepen om de aandacht te vestigen op het tekort aan huisartsen in de streek. Nieuwolda heeft sinds januari geen eigen huisarts meer. De ongeveer zestienhonderd bewoners zijn ondergebracht bij huisartsen in naburige dorpen. ,,'s Avonds en in het weekend ben je aangewezen op wie dienst heeft. In dit geval was de pech dat die man in de verste hoek was èn bezig met een kind'', aldus woordvoerder P. Roelofs van de bewonersgroep. De afstand bedroeg dertig kilometer.

Volgens J.M.G. Reijners van de districtshuisartsenvereniging in Groningen bestaat er geen verband tussen het sterfgeval en het huisartsentekort. Weliswaar bedienen dienstdoende huisartsen buiten kantoortijden een groter gebied dan voorheen, maar ,,als een huisarts het vermoeden heeft dat er iets ernstigs is, kan hij een ambulance bellen''. Met de ambulancediensten zijn afspraken gemaakt. Arts of ambulance moeten binnen een kwartier ter plaatse zijn.

Waarnemer R. Keestra, die de patiënt behandelde, ontving de melding omstreeks half acht. De man was volgens hem op dat moment bij bewustzijn en kon praten. Keestra maakte zijn visite in Nieuweschans af en deed er in het voor hem onbekende gebied ,,drie kwartier à een uur'' over om in Nieuwolda te komen. Vervolgens duurde het ,,nog enige tijd'' voor de ambulance er was. De man overleed later in het ziekenhuis.