LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Agro-innovatiefonds

Minister Brinkhorst geeft dit jaar eenmalig 40 miljoen uit voor de oprichting van een Agro-Innovatiefonds ten behoeve van ,,toekomstgerichte vernieuwende investeringen''. Dit geld moet garant staan voor een snelle start van het fonds, dat moet gaan functioneren als een `revolving fund' dat zowel publieke als private geldstromen aantrekt.

Verbindingszones

Voor de aanleg van `groene verbindingszones' tussen de natuurgebieden en reservaten die als een aaneengesloten greenbelt door Nederland moeten gaan lopen, de Ecologische Hoofdstructuur, is tot 2020 twee miljard gulden extra gereserveerd. Dit bedrag is exclusief het extra bedrag dat is gereserveerd voor de compensatie van de stijgende grondprijzen die de overheid betaalt voor het aankopen van grond voor de Ecologische Hoofdstructuur. Voor komend jaar is daarvoor 1,6 miljard beschikbaar. Staatssecretaris Faber (Natuurbeheer) heeft bovenop de twee miljard extra nogmaals hetzelfde bedrag nodig voor de realisering van de plannen voor landschapsontwikkeling, die moeten voorzien in de behoefte van recreërende stadsbewoners. Een deel daarvan verwacht zij uit private gelden te financieren.

Voedselveiligheid

Het nationale voedselveilgheidsbureau, dat garant moet staan voor veilig voedsel, zal uiterlijk in mei 2002 opgericht moeten zijn. ,,De hele voedselketen moet onberispelijk zijn'', aldus minister Brinkhorst [Vervolg op pagina 37].