JUSTITIE

Huiselijk geweld

Minister Korthals wil volgend jaar meer aandacht schenken aan huiselijk geweld. De minister wil de Tweede Kamer binnenkort een werkplan voorleggen. In dat plan wordt uitgegaan van een verhoging van de strafmaat van twee naar drie jaar voor `eenvoudige mishandeling' in de openbare ruimte. Als dat in huiselijke kring gebeurt, zou er vier jaar celstraf voor kunnen worden geëist, omdat dit als een verzwarende omstandigheid wordt aangemerkt.

DNA-onderzoek

In de nabije toekomst zal DNA-onderzoek meer bij strafzaken worden ingezet. Voor personele en materiële uitbreiding bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), het voormalig Gerechtelijk Laboratorium, komt tot en met 2004 bijna zestig miljoen gulden extra beschikbaar om biologisch materiaal op erfelijke eigenschappen te onderzoeken. In dat jaar moet het NFI in staat zijn zo'n 26.000 DNA-onderzoeken te doen.

Opbrengsten arbeid

Gedetineerden kosten de maatschappij niet alleen geld, ze `brengen ook wat op', zij het steeds minder. De post `opbrengsten arbeid' – in de volksmond het maken van wasknijpers – brengt volgend jaar ruim veertig miljoen op. Vorig jaar was dat nog ruim 43 miljoen gulden.

Internetsite

Minister Korthals en staatssecretaris Cohen beginnen een site onder het motto `Kor en Co gaan digitaal'. Op de internetsite van Justitie worden vandaag persberichten, interviews met de bewindslieden, artikelen en foto's gezet die verband houden met de begroting:

www.minjust.nl