Geen subsidie voor elf theatergroepen

Wat dans en theater betreft volgt Rick van der Ploeg in zijn Cultuurnota bijna alle adviezen van de Raad voor Cultuur. Van de extra miljoenen gaan er slechts een paar naar dans en theater. De dansgroepen krijgen samen 6,2 miljoen gulden meer, de theatergroepen krijgen 4,5 miljoen extra.

Elf theatergroepen krijgen geen geld meer, waaronder Discordia, Fact, Carrousel en de Gebroeders Flint. Orkater lijkt gered. De Raad adviseerde negatief over diens aanvraag, maar Van der Ploeg geeft alsnog één miljoen gulden per jaar – minder dan de helft van de huidige subsidie. ,,Orkater gered? Helemaal niet'', reageert directeur Marc van Warmerdam, ,,Van één miljoen kan Orkater niet bestaan. Als de Tweede Kamer hiermee akkoord gaat, heffen we onszelf op.'' Ook De Appel stopt ermee. De groep krijgt geen rijkssubsidie meer, maar leek gered door de belofte van drie miljoen gulden per jaar van de gemeente Den Haag. Artistiek leider Aus Greidanus: ,,Dat betekent een kwart korting, het ontslag van twaalf mensen. Hiermee houdt De Appel op te bestaan.'' De Nijmeegse jeugdtheatergroep Teneeter kan toch blijven, tegen het advies van de Raad in, maar wordt voortaan door de provincie Gelderland gesubsidieerd. Veertig nieuwe aanvragers, waaronder negen dansinstellingen, krijgen voor het eerst subsidie. 't Barre Land krijgt een ton meer dan de Raad adviseerde. Samen met de subsidie van de gemeente Utrecht krijgen ze acht ton tot één miljoen gulden. Ellen Walraven: ,,Dat is nog steeds te weinig. Al die nieuwe groepjes krijgen veel te weinig geld om van te bestaan. Van der Ploeg verdeelt de armoede.''

De danssector krijgt een flinke impuls, met subsidie voor nieuwe aanvragers Conny Janssen, Piet Rogie, Hans Hof en Emio Greco. De Rotterdamse Dansgroep krijgt geen geld meer. Blijft artistiek leider Simons nu behouden voor Nederland, zoals in het advies van de Raad werd gehoopt? Simons: ,,Ik hoop op steun van Rotterdam via een eventuele herziening van het convenant tussen rijk en gemeente. Als dat niets oplevert, ga ik freelance choreograferen.''

Zorgenkind in de danssector is Het Nationale Ballet. Van der Ploeg vindt dat de groep de kleinere theaters in de regio niet bedient met klassiek ballet. De groep wordt gekort met een half miljoen gulden. Verder moet HNB met een nieuw beleidsplan komen. Zakelijk leider Jaap Mulders: ,,Klassieke balletprogramma's in de regio deden het slecht. Het publiek wil juist grootschalige producties: het volle Zwanenmeer en niet een deeltje. We gaan niet terug naar de kleine schouwburgen. Dan draai je de klok echt terug.''